Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola

Atbrīvošanas aleja 56, Rēzekne, LV 4601

Tālr.: +371 64622480, +371 64622889

Fakss: +371 64624463

E-pasts: ivanovmusic@inbox.lv

 

Direktore

Sandra MEŽORE

tālr.: 64624474, mob.tālr.: +37129390214

e-pasts: ivanovmusic@inbox.lv

Kanceleja

tālr.: 64622480, mob.tālr.: +37129115507

e-pasts: ivanovmusic@inbox.lv

Direktora vietnieks

mācību darbā

Ilga VIĻUMA

mob.tālr.: +37129492808

tālr.: +37164622892

e-pasts: ilgaviluma@inbox.lv

Struktūrvienības vadītājs

mūzikas skolā

Ilze RAUZA

mob.tālr.: +37126336039

tālr.: +37164622889

e-pasts: ilze.rauza1@inbox.lv

Galvenais Grāmatvedis

Zita ŠNEVELE

tālr.: 64624464, mob.tālr.:  +37120229339

e-pasts: muzikas.skola@inbox.lv

Izglītības metodiķis

Edīte UPMALE

tālr.: +37164622892

e-pasts: edite.upmale@inbox.lv