{itpsharepoint}

1. septembris – Zinību diena!

Pirmajā septembrī

sapņi zied:

plaukstot, zarojot, starojot

zēnu un meiteņu sirdīs

uz skolu iet.

 

J. Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola iezvana jauno 2011./2012. mācību gadu 1.septembrī plkst. 10.00

Mūzikas skolas pirmklasnieki un vecāki mīļi gaidīti plkst. 15.00

Pārējiem skolēniem un vecākiem tikšanās ar specialitātes un mācību priekšmetu skolotājiem plkst. 16.00

Skolas administrācija