{itpsharepoint}

„Ir svarīgi bērniem jau no mazotnes sniegt ne tikai vispārējo izglītību, bet arī veicināt viņu interesi par klasisko mūziku, kas ir viens no kulturālas nācijas pamatelementiem.” (Ilze Paidere-Staķe)

Tāpēc Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas IP Stīgu instrumentu spēle pedagogi rīko klasiskās mūzikas festivālu „No Baha līdz Bēthovenam”, kas notiks 2011. gada 7. decembrī mūsu skolā. Piedalīties tiek aicināti visi reģionālo skolu vijoļspēles un čella spēles 3 . – 8. klases audzēkņi, atskaņojot kādu no klasicisma laikmeta skaņdarbiem. Uz tikšanos festivālā!

Nolikums.