{itpsharepoint}

 

Audzēkņu uzstāšanās secība

A grupa ( 1.-3.klašu audzēkņi)

1. Ņikita AFANASJEVS Ludzas mūzikas pamatskola

1.kl., ped. Irina Kigitoviča

2. Daniela GRUGULE A.Žilinska Jēkabpils mūzikas skola

1.kl., ped. Antra Korņejeva

3. Jānis GARANS Gulbenes mūzikas skola

2.kl., ped. Lidija Musajeva

4. Inta RAGAUSE Varakļānu Mūzikas un mākslas skola

2.kl., ped. Agnija Strūberga

5. Ance SALMANE Balvu mūzikas skola

2.kl., ped. Lija Ivanova

6. Zane STUPĀNE Preiļu Mūzikas un mākslas skola

2.kl., ped. Inese ORINSKA

7. Liāna TAURIŅA J.Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola

2.kl., ped. Ilze Rauza

8. Anastasija VINOGRADOVA Jēk.Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skola

2.kl., ped. Elizabete Tenisa

9. Sergejs BOBENČUKS J.Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola

3.kl., ped. Ļubova Fiļipova

10. Natālija BOGDAŅENKO Daugavpils mūzikas vidusskola

3.kl., ped. Gaļina Starožicka

11. Kārlis BOŠS Gulbenes mūzikas skola

3.kl., ped. Iveta Putniņa

12. Dinija BURDA A.Žilinska Jēkabpils mūzikas skola

3.kl., ped. Ligita Tuntule

13. Estere FREIMANE A.Žilinska Jēkabpils mūzikas skola

3.kl., ped. Antra Korņejeva

14. Marija GROZA Jēk.Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skola

3.kl., ped. Rita Semeiko

15. Diāna Harlamova Preiļu Mūzikas un mākslas skola

3.kl., ped.Antoņina Mihailova

16. Marija Elizabete LIPĀNE Balvu mūzikas skola

3.kl., ped. Ina Iļjučonoka

17. Aleksis PUSTS Gulbenes mūzikas skola

3.kl., ped. Lidija Musajeva

18. Vlada ŠARKO Daugavpils mūzikas vidusskola

3.kl., ped. Olga Artamonova

19. Lada ŠKEĻONOKA Viļakas Mūzikas un mākslas skola

3. kl., ped. Jeļena Laicāne

20. Renāts VASIĻJEVS J.Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola

3.kl., ped. Gaļina Jakovļeva

 

B grupa ( 4.-5.klašu audzēkņi)

1.Jūlija GORBAČA Balvu mūzikas skola

4.kl., ped. Lija Ivanova

2. Paula KALNIŅA Viļānu Mūzikas un mākslas skola

4.kl., ped. Iveta Keiša

3. Anete LIEPIŅA Gulbenes mūzikas skola

4.kl., ped. Sarmīte Semjonova

4. Linda MAKAROVA Viļakas Mūzikas un mākslas skola

4. kl., ped. Anželika Abdušelišvili

5. Agnese OZOLIŅA A.Žilinska Jēkabpils mūzikas skola

4.kl., ped. Antra Korņejeva

6. Laine PONTAGA Kārsavas Mūzikas un mākslas skola

4.kl., ped. Marita Rudoviča

7. Sigita PUNDURE Kārsavas Mūzikas un mākslas skola

4.kl., ped. Marita Rudoviča

8. Līga SERGEJEVA Viļakas Mūzikas un mākslas skola

4. kl., ped. Jeļena Laicāne

9. Jeļizaveta SĻESAREVA Daugavpils mūzikas vidusskola

4.kl., ped. Larisa Ļebedeva

10. Jana KRASTIŅA Gulbenes mūzikas skola

5.kl., ped.Inga Kalniņa

11. Ričards MARČENOKS Ludzas mūzikas pamatskola

5.kl., ped. Ērika Piterāne

12. Pauls NARTIŠS Krāslavas mūzikas skola

5.kl., ped. Irēna Milaša

13. Aiva OZOLIŅA Baltinavas Mūzikas un mākslas skola

5.kl., ped. Romualda Dāvida

14. Paula PORIETE Balvu mūzikas skola.

5.kl., ped. Jevgenija Strazda

 

C grupa (6.-8.klašu audzēkņi)

1. Veronika IVANOVA Zilupes Mūzikas un mākslas skola

6.kl., ped. Viktorija Gavriļina

2. Dāvis LĀPĀNS Balvu mūzikas skola

6.kl., ped. Jeļena Agafonova

3. Alise MEĻKO J.Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola

6.kl., ped. Tatjana Tulinska

4. Baiba KRIEVĀNE Gulbenes mūzikas skola

7.kl., ped. Egita Vanaga

5. Serafima ŅIZIMINDINOVA J.Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola

7.kl., ped. Nellija Sarkane

6. Lāsma PRIŽEVOITE Viļānu Mūzikas un mākslas skola

7.kl., ped. Jeļena Vesnina

7. Laura SERMĀ Viļānu Mūzikas un mākslas skola

7.kl., ped. Jeļena Vesnina

8. Kaspars VOGULS J.Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola

7.kl., ped. Nellija Sarkane

9. Aiva BRUŅENIECE Viesītes Mūzikas un mākslas skola

8.kl., ped. Aļona Vīndedze

10. Mariama ISTRATIJA Daugavpils mūzikas vidusskola

8.kl., ped. Ilona Sajevska