{itpsharepoint}

Mēģinājuma laiki lielajā zālē

A, B grupas

9.00 – 9.05  Ludzas Mūzikas pamatskola

9.05 – 9.10  Varakļānu Mūzikas un mākslas skola

9.10 – 9.25 Balvu Mūzikas skola

9.25 – 9.45 Gulbenes Mūzikas skola

9.45 – 10.00 Daugavpils Mūzikas vidusskola

10.00 – 10.15 A.Žilinska Jēkabpils Mūzikas skola

10.15 – 10.20 Preiļu Mūzikas un mākslas skola

10.20 – 10.25 Jēk.Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skola

10.25 – 10.35 Viļakas Mūzikas un mākslas skola

10.35 – 10.45 Pāvula Jurjāna Mūzikas skola

B grupa

12.35 – 12.40 Viļānu Mūzikas un mākslas skola

12.40 – 12.50 Kārsavas Mūzikas un mākslas skola

12.50 – 12.55 Baltinavas Mūzikas un mākslas skola

12.55 – 13.00 Krāslavas Mūzikas skola

C grupa

14.30 – 14.40 Viļānu Mūzikas un mākslas skola

14.40 – 14.50 Viesītes Mākslas un mūzikas skola

14.50 – 15.00 Zilupes Mākslas un mūzikas skola

15.00 – 15.10 Balvu Mūzikas skola

15.10 – 15.20 Gulbenes Mūzikas skola

15.20 – 15.30 Daugavpils Mūzikas vidusskola