{itpsharepoint}

 

Rezultāti


Papildinformācija par

LATGALES MŪZIKAS SKOLU IP PŪŠAMINSTRUMENTU UN SITAMINSTRUMENTU SPĒLE AUDZĒKŅU KONKURSA NORISES PLĀNU.

 

Pirmo reizi rīkojot tāda mēroga konkursu, protams, radās dažādi neparedzēti apstākļi, kas prasa nelielas izmaiņas un precizējumus nolikumā, kurus gribam Jums darīt zināmus pirms konkursa sākuma. Mūs visus ļoti patīkami pārsteidza mūzikas skolu lielā atsaucība un aktivitāte. Līdz nolikumā atrunātajam dalības pieteikumu laikam bijām saņēmuši ap 90 pieteikumus. Tās skolas, kuras nebija savlaicīgi informējušas par savu dalību, palika aiz „svītras”, par ko mēs izsakām savu nožēlu, jo labprāt būtu redzējuši Jūsu audzēkņus konkursantu kārtā, bet šoreiz, lai neciestu pārējie dalībnieki, vadījāmies pēc Konkursa nolikuma un atteicām visiem, kas bija novēlojušies. Viss iepriekšminētais liecina par to, ka konkursa norise būs ilgstoša un jācenšas ekonomēt laiku. Izanalizējot Jūsu izteiktos priekšlikumus un vēlmes, izstrādājām sekojošu konkursa norises kārtību:

  1. Konkursantus vērtēs vienota neatkarīga žūrijas komisija šādā sastāvā: Gatis Evelons, Vilnis Strautiņš, Jānis Vaivods
  2. Viss konkurss notiks J.Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskolas lielajā zālē, jo ir viena žūrija un daudzām skolām arī viens koncertmeistars vairākiem audzēkņiem.
  3. Sakarā ar to, ka „sitējiem” paiet salīdzinoši ilgāks laiks sagatavojot savus instrumentus sniegumam, konkursu uzsāks tieši sitaminstrumentu 1. un 2. grupas audzēkņi, lai ekonomētu laiku uz instrumentu uzstādīšanas un pārbīdīšanas rēķina.

Konkrētus laikus mēģinājumiem mēs nevaram iedalīt, tāpēc izmantojiet visus iespējamos starpbrīžus dzīvās rindas kārtībā. Zāle būs pieejama no plkst.8.00, konkurss sāksies 9.30.

Laika ekonomijas un komisijas ļoti apjomīgā darba efektivitātes uzlabošanai apbalvošana arī tiek pārcelta uz konkrētiem laikiem (sk. Dienas kārtību).

 

LAI MUMS VISIEM IZDODAS!

Konkursa organizatori JIRMV