{itpsharepoint}

 

Audzēkņu uzstāšanās secība

Sitaminstrumentu spēle, 1. grupa

1.       Kristaps Cvilikovskis – 18.06.2003.

A.Žilinska Jēkabpils MS 2. Klase

2.       Holgers Folkmanis – 08.10.2003.

Daugavpils MV 2. Klase

3.       Artūrs Keirāns – 30.09.2002.

Daugavpils MV 3. Klase

4.       Gustavs Kleins – 16.05.2003.

J. Graubiņa Līvānu MMS 2. Klase

5.       Salvis Mass – 13.10.1997.

Balvu MS 2. Klase

6.       Ivo Pizičs – 12.11.1998.

Varakļānu MMS 2. Klase

7.       Rihards Rauza – 30.08.2002.

Jāņa Ivanova Rēzeknes MV 2. Klase

8.       Reinis Sprindžs – 10.06.1997.

Varakļānu MMS 2. Klase

9.       Artis Stepiņš – 07.08.2000.

Jāņa Ivanova Rēzeknes MV 3. Klase

 

Sitaminstrumentu spēle, 2. grupa

1.       Māris Koniševs – 31.08.2000.

Daugavpils MV 4.klase

2.       Džuljeta Kroiče – 03.02.1996.

Jāņa Ivanova Rēzeknes MV 5. Klase

3.       Juris Laizāns – 02.01.1998.

Jāņa Ivanova Rēzeknes MV 4. Klase

4.       Artūrs Logins – 26.01.1995.

Viļakas MMS 4.klase

5.       Oskars Otomers – 28.06.2000.

A.Žilinska Jēkabpils MS 4. Klase

6.       Agnis Salmiņš – 23.12.2000.

J. Graubiņa Līvānu MMS 4. Klase

Flautas spēle, 1. grupa

1.       Anastasija Golubova – 21.09.1999.

Ludzas MPS  3.klase

2.       Laura Mellīna Kaimiņa – 12.11.2000.

Daugavpils MV 3.klase

3.       Erīna Ketūra Kikuste – 16.01.2000.

Gulbenes MS 3.klase

4.       Karīna Maļinovska – 02.04.2003.

Daugavpils MV 2.klase

5.       Aivita Nalivaiko – 26.03.2000.

Kārsavas MMS 1. Klase

6.       Amanda Skutele – 30.05.2000.

J. Graubiņa Līvānu MMS 3. Klase

7.       Megija Smiltniece – 23.05.2001.

Gulbenes MS 3. Klase

8.       Ērika Šmulāne – 08.06.2000.

Ludzas MPS 3. Klase

9.       Sanita Vuškārniece – 27.04.2002.

J. Graubiņa Līvānu MMS 3. Klase

 

Klarnetes spēle, 1. grupa

1.       Betija Blūma – 05.09.2000.

A.Žilinska Jēkabpils MS 3. Klase

2.       Amanda Grunte – 30.09.2001.

Gulbenes MS 1. Klase

3.       Ejžens Gulbis – 22.08.2001.

Naujenes MMS 3. Klase

4.       Kristians Justs – 05.03.2001.

Jāņa Ivanova Rēzeknes MV 2. Klase

5.       Kristīne Inga Lipska – 31.10.1999.

Balvu M
S 1. Klase

6.       Kristīne Pētersone – 26.02.2001.

Jāņa Ivanova Rēzeknes MV 3. Klase

 

 

Saksofona spēle, 1. grupa

1.       Elija Astreiko – 07.09.2001.

Viļakas MMS 2. Klase

2.       Annija Briška – 23.08.2000.

A.Žilinska Jēkabpils MS 3. Klase

3.       Pāvels Čornijs – 01.09.1993.

Naujenes MMS 3. Klase

4.       Darja Ivanova – 23.03.1994.

Balvu MS 3. Klase

5.       Edmunds Ķiršs – 08.10.1996.

Preiļu MMS 3. Klase

6.       Arnita Lipska – 12.07.2001.

Kārsavas MMS 2. Klase

7.       Laura Logina – 13.02.1997.

Viļakas MMS 3. Klase

8.       Beate Lozda – 21.07.2001.

Maltas MS 3. Klase

9.       Daniels Podoļecs – 28.09.2001.

Ludzas MPS 2. Klase

10.   Ieva Vizma Romanovska – 30.07.1998.

Preiļu MMS 2. Klase

11.   Alise Romāne – 06.12.2000.

Balvu MS 1. Klase

12.   Kristers Sils – 11.07.2002.

A.Žilinska Jēkabpils MS 2. Klase

13.   Eduards Tolstovs-Geikins – 03.09.2001.

Jāņa Ivanova Rēzeknes MV 1. Klase

14.   Deniss Zinovjevs – 07.05.2001.

Ludzas MPS 2. Klase

 

Mežraga spēle 1. grupa

1.       Ričards Dukulis – 07.03.2001.

Ludzas MPS 2. Klase

Trompetes spēle 1. grupa

 

1.       Gatis Irbītis – 14.11.1997.

Balvu MS 3. Klase

 

Eifonija spēle 1. grupa

1.       Pjotrs Čornijs – 15.03.1997.

Naujenes MMS 3. Klase

2.       Ērika Kiseļova – 11.12.1999.

Balvu MS 2. Klase

Flautas spēle 2. grupa

1.       Marita Gaidaša – 19.01.1996.

A.Žilinska Jēkabpils MS 7. Klase

2.       Dina Jermacāne – 09.02.1998.

Balvu MS 4. Klase

3.       Viktorija Mickeviča – 10.12.1999.

Daugavpils MV 5. Klase

4.       Agnese Pētersone – 29.08.1999.

Jāņa Ivanova Rēzeknes MV 5. Klase

5.       Elīza Rēķe – 13.11.2000.

A.Žilinska Jēkabpils MS 4. Klase

6.       Ivita Salmane – 26.12.1999.

Balvu MS 4. Klase

7.       Dārta Stašāne – 14.05.1997.

Daugavpils MV 7. Klase

8.       Agnese Strucka – 21.10.1998.

Jāņa Ivanova Rēzeknes MV 4. Klase

9.       Rūta Ramona Vanaga – 16.11.1997.

J. Graubiņa Līvānu MMS 6. Klase

 

Obojas spēle 2. grupa

1.       Līga Kalniņa – 12.06.1993.

Gulbenes MS 6. Klase

Klarnetes spēle  2. grupa

1.       Gintars Kuģenieks – 13.07.1995.

Balvu MS 7. Klase

2.       Sigita Kuzmina – 10.08.1996.

Jāņa Ivanova Rēzeknes MV 5. Klase

3.       Reinis Ķiberis – 04.10.2000.

Preiļu MMS 4. Klase

4.       Diāna Pelša – 01.11.1997.

Varakļānu MMS 5. Klase

5.       Ronalds Vilcāns – 05.01.1998.

Preiļu MMS 5. Klase

6.       Arnis Žagata – 18.10.1997.

Gulbenes MS 6. Klase

Saksofona spēle 2. Grupa

1.       Rihards Baranovskis – 09.12.1995.

Naujenes MMS 7. Klase

2.       Mārtiņš Dzindzuks – 30.09.1997.

Jāņa Ivanova Rēzeknes MV 4. Klase

3.       Lauma Kalniņa – 11.05.1996.

A.Žilinska Jēkabpils MS 6. Klase

4.       Jānis Kokarevičs – 12.04.1999.

Gulbenes MS 5. Klase

5.       Modesta Lukša – 03.11.1994.

Kārsavas MMS 5. Klase

6.       Kristaps Rossinskis – 06.03.1996.

A.Žilinska Jēkabpils MS 5. Klase

7.       Daiga Sarkane – 28.05.1999.

Ludzas MPS 5. Klase

8.       Agnija Silicka – 07.07.1998.

Jāņa Ivanova Rēzeknes MV 4. Klase

9.       Līva Supe – 14.07.1998.

Balvu MS 4. Klase

10.   Marina Zakačura – 16.02.1998.

Maltas MS 4. Klase

 

Trompetes spēle 2. grupa

1.       Kaspars Eiduks – 05.06.1997.

Varakļānu MMS 6. Klase

2.       Guntars Skutelis – 28.02.1996.

Preiļu MMS 7. Klase

 

Eifonija spēle 2. grupa

1.       Dāvis Cipruss – 16.12.1994.

Balvu MS 7. Klase

2.       Gvido Dokāns – 08.10.1999.

Balvu MS 4. Klase

3.       Emīls Gāgans – 10.10.1996.

Gulbenes MS 6. Klase

4.       Dāvis Sporāns – 05.08.1995.

Preiļu MMS 7. Klase

 

Tubas spēle 2. grupa

1.       Eduards Lipāns – 11.06.1996.

Balvu MS 6. Klase

2.       Kaspars Vjakse – 05.07.1994.

Preiļu MMS 5. Klase