{itpsharepoint}

Dalības maksu 8 Ls par 3. novembra absolventu salidojumu ieskaitīt līdz 26. oktobrim sekojošā kontā:

Banka: Swedbank AS
Swift: HABALV22
Vārds Uzvārds: Sandra Mežore
Konta nr: LV71HABA0551034299297