{itpsharepoint}

Šis rudens Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolai paiet 80gadu jubilejas zīmē. Mācību iestādē tika organizēta vesela virkne pasākumu, kas saistīti ar šo svarīgo notikumu.

10.oktobrī uz pasākumu „Iededz sveci”  pulcējās gan mūzikas vidusskolas audzēkņi un pedagogi, gan arī skolotāji pensionāri, lai atcerētos mūžībā aizgājušos kolēģus  un audzēkņus. Iepazīstinot mūsu jauniešus ar nozīmīgiem skolas dzīves faktiem un cilvēkiem, daudzi notikumi tika atainoti caur humoristisku sadzīves prizmu, tādējādi jauniešiem pavēstot to, ka arī pusgadsimtu atpakaļ skolā mācījās tādi pat audzēkņi kā šodien un viņiem nebija svešas veiksmes un neveiksmes, mīlestība un nerātnības. Pasākuma laikā iedegtās svecītes tika aizvestas uz pedagogu atdusas vietām dažādos Rēzeknes kapos.

16.oktobrī notika vēl nebijis pasākums- izglītības programmu prezentācija. Ikvienai IP bija dota vaļa fantāzijas lidojumam, lai parādītu visu to, kas tai šodien raksturīgs un nozīmīgs. Un te nu mēs atklājām, ka audzēkņi ir gatavi izpausties ne tikai muzikālos priekšnesumos, bet veidot aizraujošus sižetus, filmēt, intervēt, veidot teatrālus priekšnesumus un pārsteigt ar izdomas bagātību un oriģinalitāti.

23.oktorbrī savu dāvanu skolai pasniedza mūzikas skolas audzēkņi. Dāvana bija mūzikas skolas audzēkņu koncerts. Tas bija interesants un daudzveidīgs, jo līdzās labākajiem mūzikas skolas audzēkņiem savus priekšnesumus sniedza arī lielie mūzikas skolas kolektīvi- apvienotais vijolnieku ansamblis, akordeonistu orķestris un JIRMV pūtēju orķestris.

25.oktobrī savu veltījumu skolai koncertā izteica mūzikas vidusskolas audzēkņi. Šis koncerts apliecināja mūsu audzēkņu varēšanu un augsto kvalitatīvo līmeni.

2.novembra vakarā lielajā zālē notika visvairāk gaidītais JIRMV absolventu koncerts, kas ilga 3 stundas. Uz šo pasākumu bija saradušies skolas absolventi no tuvām un tālām zemēm- ērģelniece I.Apkalna no Vācijas, čelliste I. Grudule no Šveices, pianiste A.Everse no Dānijas, kā arī Rīgas Doma ērģelniece D.Jaunzema, operas koncertmeistare pianiste Ē. Apeine, kontrabasists J.Stafeckis u.c. mūziķi. Koncerta 2.daļā skanēja džezs L.Amantova, I.Kalniņas, J.Stafecka, T. Lipska, G.Rupaiņa un Rēzeknes bigbenda(vad. S.Sergejevs) priekšnesumā. Pasākumu vadīja mūsu absolvente Latvijas radio „Klasika” balss I.Medne.

{gallery}2012_11_02_absolventu_koncerts{/gallery}

3.novembra vakarā izskanēja jubileju noslēdzošais koncerts un svinīgais pasākums, kā arī notika absolventu salidojums, kurš pulcēja pāri par 200 bijušo audzēkņu. Koncertā „ugunskristības” piedzīvoja MV kamerorķestris, kura priekšā pirmo reizi stājās jaunais diriģents J. Stafeckis.

{gallery}2012_11_03_koncerts{/gallery}

Visi, kas piedalījās šajā pasākumā, guva milzīgu emocionālu lādiņu nākamajiem dzīves un darbības gadiem.