Mēs esam priecīgi! Trīs dienas (13.-15.02.) savā pilsētā, skolā uzņemsim ciemiņus no Rīgas Doma kora skolas, kurām jāizvēršas par neaizmirstami draudzīgu, muzikālu, jaunām vēsmām bagātu un visādi citādi pozitīvu un foršu pasākumu!

1. un 2. diena ir veltīta arī Jums, klausītāji, kad varēsiet dzirdēt kā katras skolas sagatavotos priekšnesumus liela muzikāla koncerta formātā, tā arī ceturtdien mūsu projekta rezultātu – dažādus apvienotos ansambļus un kopkori.

Esiet aicināti! Būs interesanti! Un..
..par draudzību un mūziku!

Laura Šarova