{itpsharepoint}

Jau astoto reizi mūsu skolas IP Klavierspēle audzēkņi aprīlī dodas uz Balviem, kur notiek Latgales Jauno pianistu konkurss. Konkursa mērķis – piesaistīt vairākus  reģiona mazos māksliniekus muzicēšanai publikas priekšā un  izbaudīt uzvaras prieku, kas ne jau vienmēr ir iespējams Valsts konkursos.

Konkursa nolikums ir ļoti demokrātisks, žūrija – kompetenta, prasīga, bet ikviens talantīgs bērns vienmēr ir pamanīts un atzīmēts.

Šogad jauno mūziķu sniegumu vērtējā Rīgas P.Jurjāna  mūzikas vidusskolas direktors Viesturs Mežgailis, Rīgas P.Jurjāna  mūzikas vidusskolas skolotāja Ingrīda Reinholde un J.Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas direktora vietniece mācību darbā, skolotāja Ilga Viļuma, žūrijas pastāvīgā locekle.

Konkurss notiek 3 vecuma grupās, skolas maksimālais dalībnieku skaits katrā no tām – 3 audzēkņi. Mūsu skolu VIII Latgales Jauno pianistu konkursā pārstāvēja 7 audzēkņi:

2.klases audzēkne Karīna Jablonska (ped.J.Paura), 3.klases audzēknes Helēna Apele (sk.Ineta Lontone) un Liāna Tauriņa (sk.Ilze Rauza), 4.klases audzēkņi Paula Fjodorova (sk.Antra Vallere) un Renāts Vasiļjevs (sk.Gaļina Jakovļeva), 6.klases audzēkne Dina Gražule (sk.Gaļina Jakovļeva) un 7.klases audzēkne Alise Meļko (sk.Tatjana Tulinska).

Katra konkursa dalībnieka programmā tika iekļauti latviešu un aizrobežu komponistu skaņdarbi. Latviešu mūziku pārstāvēja gan klasiķi, gan mūsdienu autori, bet aizrobežu mūziku – komponisti, kuri darbojās  līdz 20.gadsimtam.

2013.gada 12.aprīlī VIII Latgales Jauno pianistu konkurss izskanējis.

Mūsu audzēkņu rezultāti:

2.-3. Klašu grupā

III vieta – Liāna Tauriņa, sk.Ilze Rauza

Atzinības raksts par veiksmīgu piedalīšanos konkursā – Helēna Apele, sk. Ineta Lontone

4.-5.klašu grupā

II vieta – Paula Fjodorova, sk. Antra Vallere

Atzinības raksts par veiksmīgu piedalīšanos – Renāts Vasiļjevs, sk.Gaļina Jakovļeva

6.-8.klašu grupā

Atzinības raksts par veiksmīgu piedalīšanos – Alise Meļko, sk.Tatjana Tulinska

Apsveicam audzēkņus un viņu skolotājus, priecājamies par viņu panākumiem!

Ceram, ka arī turpmāk mūsu audzēkņu sniegumi būs uzslavas un apbalvojumu cienīgi vēl daudzos konkursos!

IP „Taustiņinstrumentu spēle – klavierspēle” vadītāja Irina Kulakova