Saule latviešu folklorā, tautasdziesmas un saules simboli, etnogrāfiskās rotas – šīs zināšanas un prasmes Feimaņu pamatskolas skolēniem mācīja jaunieši no Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas un Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas. Skolā darbojās trīs radošās darbnīcas – seno rotu metālmākslas, mūzikas darbnīca un gleznošana.

Skolēni gatavoja senās arheoloģiskās rotas – gredzenus un aproces, mācījās liekt metālu un veidot ornamentus. Dziedāšanas un mūzikas radošajā klasē bija jāuzmin latviešu tautasdziesmas turpinājums par sauli, bija iespēja spēlēt tautas mūzikas instrumentus. Skolas direktore Aina Drikšņa atzina, ka skolas jauniešiem ļoti patika iesaistīties darbošanās procesā, praktiskā darbībā, iepazīt mazāk pazīstamus mūzikas instrumentus un retāk dzirdētu tautasdziesmu vārdus. Un gleznošanā tapa katram sava saulīte, kura veidos vienu lielu sauli no visu četru iesaistīto skolu bērnu darbiem.

Elvijam un Vladimiram patika saules uzdevumi dziedāšanā – „rakstīt vajadzēja. Savilkt. Par sauli. Uzzināju dziesmu par sauli”. Inese Pāvule, mūzikas pedagoģe novēroja, ka aktivitāte nodarbībās bija atbilstoša vecumam, jo piedalījās bērni no pirmās līdz pat devītajai klasei. Skolās daudziem bērniem latviešu valoda nav dzimtā, bet tomēr viņi mācījās tautasdziesmas, rīkus klaudzināja, dziedāja. Tas ir tāds vecums, kad viņi to vēl dara un vēlas darīt.  Bet par sauli diezgan maz zināja. Tautasdziesmas ir jāskaidro, jo skolēni nezin daudzus vārdus, neizprot, kurus mēs – pieaugušie pazīstam. Piemēram – velēt. Bet es domāju, ka viņi to tad arī iemācījās, kas arī ir projekta lielākais pluss. Vienu uzdevumu mēs neveicām, sapratām, ka tas par sarežģītu. Piemēram, izskaidrot frazeoloģiskos izteicienus. Bez saulītes, vai no saulītes līdz saulītei. Varbūt citam vecumam derētu. Ļoti ātri pagāja  laiks. Mums bija ko darīt vairāk nekā atvēlēto stundu. Bērni darbojās. Labi, ka bija uzdevumi, gan vienkārši, gan sarežģīti. Un vienkāršos viņi varēja izpildīt, un viņiem bija gandarījums par to”.

Radošās partnerības projekts paredz Rēzeknes kultūrizglītības skolu jauniešu organizētas aktivitātes Rēzeknes novada Gaigalavas, Sakstagala un Stoļerovas pamatskolas bērniem – kopīgas radošās darbnīcas metālmākslā, mālā, tekstilā, kopīgi veidotus Saules zīmējumus un sacerētas saules dziesmas.

Saules tēma ir viena no dziļākajām gan latviešu tradicionālajā mūzikā, gan etnogrāfisko rakstu simbolos un zīmējumos. Populārākā krāsa Saules zīmē ir sarkanā un dzeltenā. Saule māca arī taisnīgumu un žēlsirdību – tā spīd vienādi visiem. Par Sauli ir dziesmas un rotaļas latgaliski. Par Sauli stāsta arī pasakas – kustība, kas aicina darboties pozitīvi, Saules siltuma modināšana sevī un citos.

Projekts radīs interesi caur darbošanos, aicinot tā dalībniekus pašiem iepazīt Saules zīmi, tās nozīmi. Tā kā projekta aktivitātes skolās uzsāksies rudenī – laikā, kad Saules paliek mazāk – tā tiks meklēta aksesuāros un modināta gala pasākumā pirms Ziemassvētkiem.

Projektu atbalsta Kultūras ministrijas radošo partnerību projekti.