Jāņa Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskola ziņo,ka IP Pūšaminstrumentu spēles Valsts konkursa II kārta norisināsies 2015. gada 27. janvārī plkst. 10.00,
savukārt
IP Sitaminstrumentu spēles  un profesionālās vidējās izglītības iestāžu IP Pūšaminstrumentu un Sitaminstrumentu spēles Valsts konkursa II kārta notiks 20. janvārī plkst. 11.00

VK IP Pūšaminstrumentu spēle nolikums

VK IP Pūšaminstrumentu spēle pieteikums

VK IP Sitaminstrumentu spēle nolikums

VK IP Sitaminstrumentu spēle pieteikums