Šajā mācību gadā notika profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu un profesionālās vidējās mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmu Pūšaminstrumentu spēle, Sitaminstrumentu spēle Valsts konkurss. Konkursā piedalījās arī Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas audzēkņi. Profesionālās ievirzes izglītības pakāpē konkurss noritēja trīs kārtās. 1. kārta notika mūzikas skolās, kur tika atlasīti labākie audzēkņi 2. kārtai. No 11 reģiona skolām uz konkursa 2. kārtu tika izvirzīti 61 pūšaminstrumentu un 8 sitaminstrumentu spēles audzēkņi. No Rēzeknes mūzikas skolas konkursa 2. kārtai tika izvirzīti 10 pūšaminstrumentu un 5 sitaminstrumentu spēles audzēkņi.

Uz konkursa 3. kārtu pūšaminstrumentu spēlē, kas notika no 20. līdz 22. februārim Rīgā, tika izvirzīti 4 audzēkņi – Katrīna Belinska, Ņikita  Janovs, Kristians Justs (sk. H. Bauga) un Katrīna Kozlova (sk. A. Opincāns). Katrīna Belinska saksofona spēlē ieguva 1. vietu, Ņikita Janovs saksofona spēlē 2. vietu. Uz konkursa 3. kārtu sitaminstrumentu spēlē, kas notika 16. februārī Cēsīs, tika izvirzīti 4 mūzikas skolas audzēkņi – Toms Kozlovs, Eduards Geikins -Tolstovs, Jurģis Lipskis un Arnis Stepiņš (sk. R. Ivanovs). Eduards Geikins-Tolstovs ieguva 1. vietu, Jurģis Lipskis ieguva 3. vietu, Toms Kozlovs ieguva 3. vietu. Jāpiezīmē, ka 2. kārtā labu sniegumu uzrādīja arī citi audzēkņi, piemēram, Arnim Stepiņam- 2.vieta,Mairim Ladusānam – 3. vieta, Nikai Kristiānai Lisenko – Atzinība.

Profesionālās vidējās mūzikas izglītības iestāžu Valsts konkurss pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu spēlē notika divās kārtās. 1. atlases kārtā piedalījās visi 7 pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu spēles audzēkņi. Uz finālu Rīgā pūšaminstrumentu spēlē tika izvirzīti 3 audzēkņi – Agnija Silicka saksofona spēlē (sk. H. Bauga), Mārtiņš Dzindzuks saksofona spēlē (sk. R. Ivanovs), Anastasija Isakova trompetes spēlē (sk. A. Komuls). Mārtiņš Dzindzuks ieguva 2. vietu, Agnija Silicka ieguva 3. vietu. Izglītības programmā Sitaminstrumentu spēle uz finālu Cēsīs tika izvirzīts Juris Laizāns un ieguva 2. vietu.

Savukārt no 23. līdz 25. janvārim Rīgā Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā notika 20. Latvijas mūzikas skolu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu izpildītāju konkurss. Šajā konkursā no Rēzeknes mūzikas skolas piedalījās Kristians Justs, Ņikita Janovs (sk. H. Bauga), Eduards Geikins-Tolstovs, Arnis Stepiņš, Jurģis Lipskis (sk. R. Ivanovs). Eduards Geikins-Tolstovs ieguva 2. vietu, Arnis Stepiņš – 3. vietu un Jurģis Lipskis – 3. vietu.

No 11. līdz 14. februārim Rīgā notika konkurss saksofona spēlē, kas tika rīkots starptautiskā festivāla SAXOPHONIA ietvaros. No J. Ivanova Rēzeknes mūzika vidusskolas šajā konkursā piedalījās 4 audzēkņi – Katrīna Belinska, Ņikita Janovs, Agnija Silicka (sk. H. Bauga) un Mārtiņš Dzindzuks (sk. R. Ivanovs). Agnija Silicka ieguva 2. vietu, Katrīna Belinska – 3. vietu, Mārtiņš Dzindzuks – 3. vietu un Atzinības rakstu saņēma Ņikita Janovs.

Pirmkārt, pateicamies audzēkņu vecākiem par to, ka viņi ir uzticējuši mums savu bērnu izglītošanu, un domājam, ka viņi priecājas par savu bērnu sasniegumiem. Paldies audzēkņiem par lielo ieguldīto darbu, jo bez tā nav augstu rezultātu. Īpašs paldies koncertmeistarēm Svetlanai Sergejevai, Jeļenai Paurai un Ļubovai Fiļipovai, jo lielu daļu no kopējā mākslinieciskā snieguma veido tieši viņas. Paldies skolotājiem Haraldam Baugam, Aivaram Komulam, Romānam Ivanovam un metodiķei Edītei Upmalei par  ieguldīto darbu.

Bērnus vēl gaida orķestru skates, citi konkursi, eksāmeni, Dziesmusvētki, bet 9. martā pl. 18.00 visus vecākus, draugus, radus, paziņas, līdzjutējus un interesentus gaidām uz mūsu labāko audzēkņu koncertu Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas Lielajā zālē. (Ieeja bez maksas).

[formcraft id=’4′]