11. martā norisinājās koncerts vecākiem, kurā piedalījās IP “Stīgu instrumentu spēle” audzēkņi. Koncertā uzstājās mūzikas skolas un mūzikas vidusskolas audzēkņs. Pasākumā varēja dzirdēt gan vijolnieku ansambli, gan kvartetu, gan arī solistus (vijole, čells, ģitāra)

27. martā tika organizēts 7. klašu festivāls IP ”Stīgu instrumentu spēle” audzēkņiem, uz kuru tika aicināti dalībnieki no reģiona skolām.

Festivāla mērķis bija parādīt savas prasmes un meistarību vijoļspēlē, kā arī vairāk uzzināt par iespējām turpināt mācības Jāņa Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskolā.

Festivāla programma sastāvēja no 3. daļām.

1. daļā – dalībniekiem un viņu skolotājiem tika dota iespēja iepazīties ar mūzikas vidusskolas mācību programmām un iespējām ko var sasniegt mūsu skolā.

2. daļā – izskanēja koncerts kurā piedalījās visi dalībnieki.

3. daļā – notika meistarklases, kuras radoši vadīja Emīla Dārziņa IP “Stīgu instrumentu spēle” vadītāja Nelli Sarkisjana