Aprīlī un maijā paralēli darbam pie eksāmenu un ieskaišu programmā dziedātāji gatavojās arī jauno vokālistu konkursiem “Aiviekstes lakstīgalas” un “Dziedu Dievmātei”.

Zēnu vokālistu konkursā “Aiviekstes lakstīgalas” savu sniegumu rādīja 1. klases audzēknis Kirils Beļikovs(sk.D.Kārkliniece,kcm R.Dāvida) un 2. klases audzēknis Aivis Trukšāns( sk.D.Kārkliniece ,kcm. I. Rauza). Kirils saņēmā diplomu par labākās tautasdziesmas izpildījumu.
Jauno vokālistu konkursā “Dziedu Dievmātei” piedalījās 1. klases audzēknis Kirils Beļikovs(sk.D. Kārkliniece,kcm.R.Dāvida) 4.pakāpes diploms, Endija Juškāne(sk.D.Kārkliniece ,kcm R.Dāvida) 2.pakāpes diploms un 8.klases audzēkne Diāna Kempiša (sk.D.Kārkliniece, kcm I.Rauza) 1.pakāpes diploms, kā arī gods piedalītie Aglonas svētku koncertā.