Nosaukums, vieta, datums Dalībnieki Vieta
Arvīda Žilinska V Starptautiskais Jauno vokālistu konkurss Jēkabpilī 07.11.2014. Lāsma Bacule 5.klase (B grupa) Ped. Ingrīda Balode KCM Antra Vallere II vieta
Romāns Kozlovs 5.klase (B grupa) Ped. Danuta Kārkliniece KCM Romualda Dāvida
Diāna Kempiša 8.klase (C grupa) Ped. Danuta KārklinieceKCM Ilze Rauza I vieta
Oļegs Brenčs 1.klase 30V (D grupa) Ped. Ingrīda BalodeKCM Guna Kise III vieta
II Jāņa Ivanova Jauno pianistu konkurss „Latgales skicējums” JIRMV 28.11.2014. Laima Adijāne 3.klase (A grupa) Ped. Jeļena Paura III vieta
Aivis Trukšāns 3.klase (A grupa)Ped. Ilze Rauza III vieta
Linards Puncuļs 3.klase (A grupa) Ped. Nellija Sarkane Atzinība
Huberts Zimackis 5.klase (B grupa) Ped. Ineta Lontone III vieta
Liāna Tauriņa 5.klase (B grupa)Ped. Ilze Rauza
Renāts Vasiļjevs 6.klase (C grupa) Ped. Gaļina Jakovļeva
Bērnu un jauniešu ģitārspēles konkurss „Latgales stīga” JIRMV 09.12.2014. Armands Greitāns 5.klase (B grupa) Ped. Vjačeslavs Pilipovs II vieta
Pāvels Trančenoks 5.klase (B grupa)Ped. Vjačeslavs Pilipovs Atzinība
I Starptautiskais Jauno vokālistu konkurss „Bella Voce” St.Broka Daugavpils mūzikas vidusskolā 13.12.2014. Elīna Bule IV kurss Ped. Ingrīda Balode KCM Ilze Rauza Atzinība
Tatjana Bažanova II kurss Ped. Danuta Kārkliniece KCM Romualda Dāvida
Viktorija Kiseļova IV kurss Ped. Danuta Kārkliniece KCM Irina Kulakova
Jauno dziedātāju Ziemassvētku dziesmu konkurss „Sudraba zvani”St. Broka Daugavpils mūzikas vidusskola 08.01.2015. Alise Pavre 3.klase (A grupa) Ped. Ingrīda BalodeKCM Antra Vallere I pakāpe
Ksenija Rižakova 2.klase (A grupa) Ped. Ingrīda BalodeKCM Antra Vallere II pakāpe
Kristiāna Balčūne 3.klase (A grupa) Ped. Danuta Kārkliniece KCM Romualda Dāvida III pakāpe
Karīna Jablonska 4.klase (B grupa) Ped. Danuta Kārkliniece KCM Ilze Rauza III pakāpe
Diāna Kempiša 8.klase(C grupa) Ped. Danuta KārklinieceKCM Ilze Rauza II pakāpe
XX Latvijas mūzikas skolu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu izpildītāju konkurss 24.-25. 01.2015.Rīga Eduards Geikins-Tolstovs 6.klase Ped. Romāns IvanovsKCM Jelena Paura II vieta
Jurģis Lipskis 6.klase Ped. Romāns Ivanovs KCM Jelena Paura III vieta
Arnis Stepiņš 6.klase Ped. Romāns Ivanovs KCM Jelena Paura III vieta
Kristiāns Justs 5.klase Ped. Haralds Bauga KCM Svetlana Sergejeva
Ņikita Janovs 5.klase Ped. Haralds Bauga KCM Svetlana Sergejeva
IX Starptautiskā festivāla SAXOPHONIA  Latvijas saksofonistu konkurss 11.-13. 02.2015.Rīga Katrīna Belinska 4.klase I grupaPed. Haralds Bauga KCM Svetlana Sergejeva III vieta
Ņikita Janovs 5.klase II grupa Ped. Haralds Bauga KCM Svetlana Sergejeva Atzinība
Agnija Silicka II kurss III grupa Ped. Haralds Bauga KCM Svetlana Sergejeva II vieta
Mārtiņš Dzindzuks II kurss III grupa Ped. Romāns Ivanovs KCM Svetlana Sergejeva III vieta
Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas Sitaminstrumentu spēle audzēkņu Valsts konkursa fināls Vidzemes koncertzāle “Cēsis0” 2015. gada 16. februārī Toms Kozlovs 2.klase I grupa Ped. Romāns Ivanovs KCM Jelena Paura III vieta
Eduards Geikins Tolstovs 6.klase II grupa Ped. Romāns Ivanovs KCM Jelena Paura I vieta
Jurģis Lipskis 6.klase III grupa Ped. Romāns Ivanovs KCM Jelena Paura III vieta
Arnis Stepiņš 6.klaseIII grupa Ped. Romāns Ivanovs KCM Jelena Paura
Latvijas profesionālās vidējās mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas Sitaminstrumentu spēle audzēkņu Valsts konkursa fināls Vidzemes koncertzāle “Cēsis”2015. gada 17. februārī Juris Laizāns I kurss I grupa Ped. Romāns Ivanovs KCM Jelena Paura II vieta
Latvijas profesionālās vidējās mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas Pūšaminstrumentu spēle audzēkņu valsts konkursa fināls19.02.2015.Augusta Dombrovska mūzikas skola Anastasija Isakova (trompete) III kurss II grupa Ped. Aivars Komuls KCM Svetlana Sergejeva
Mārtiņš Dzindzuks (saksofons) II kurss I grupa Ped. Romāns Ivanovs KCM Svetlana Sergejeva II vieta
Agnija Silicka (saksofons) I kurssI grupa  Ped. Haralds BaugaKCM Svetlana Sergejeva III vieta
Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas “Pūšaminstrumentu spēle” audzēkņu Valsts konkursa fināls 21.02.2015. Augusta Dombrovska mūzikas skola Katrīna Belinska (saksofons)  4.klase I grupa Ped. Haralds Bauga KCM Svetlana Sergejeva I vieta
Nikita Janovs (saksofons) 5.klase III grupa Ped. Haralds Bauga KCM Svetlana Sergejeva II vieta
Katrīna Kozlova (fagots) 2.klase I grupa Ped. Anselms Opincāns KCM Svetlana Sergejeva
Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas Pūšaminstrumentu spēle audzēkņu valsts konkursa fināls 22.02.2015. Augusta Dombrovska mūzikas skola Kristians Justs (klarnete) 5.klase II grupaPed. Haralds Bauga KCM Svetlana Sergejeva
Latvijas profesionālās vidējās mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas Diriģēšana audzēkņu valsts konkursa fināls Jāņa Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskola 2015. gada 4. marts Lāsma Inkina IV kurss Ped. Anda Lipska KCM Antra Vallere un Svetlana Sergejeva III vieta
XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Pūtēju orķestru skate 14.03.2015. Jēkabpils Rēzeknes novada un Jāņa Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskolas pūtēju orķestris Diriģents Romāns Ivanovs I pakāpes diploms A grupā
Alfrēda Kalniņa Jauno vokālistu konkurss 19.03.2015. Cēsis Viktorija Kiseļova IV kurss Ped. Danuta Kārkliniece KCM Irina Kulakova II vieta
Elīna Bule IV kurss Ped. Ingrīda Balode KCM Ilze Rauza III vieta
Starptautiskais Jauno ģitāristu konkurss Dolce Chitarra 20.03.2015.Daugavpils Linards Gaiduļs 3.klase Ped. Vjačeslavs Pilipovs
Armands Greitāns 5.klase Ped. Vjačeslavs Pilipovs III vieta
IX Jēkaba Graubiņa Jauno pianistu konkurss 11.04.2015. Līvāni Aivis Trukšāns 3.klase B.grupaPed. Ilze Rauza
Latvijas gada ģitārists 2015 – Latgales reģiona kārta 14.04.2015. JIRMV Linards Gaiduļs 3.klase B grupa Ped. Vjačeslvs Pilipovs
Armands Greitāns 5.klase C grupa Ped. Vjačeslavs Pilipovs II vieta
10.Latgales Jauno pianistu konkurss Balvos 17.04.2015. Aivis Trukšāns 3.klase A grupa Ped. Ilze Rauza II vieta
Ieva Sutina 2.klase A grupa Ped. Svetlana Sergejeva III vieta
Laima Adijāne 3.klase A grupa Ped. Jelena Paura
Helēna Apele 5.klase B grupa Ped. Ineta Lontone II vieta
Huberts Zimackis 5.klase B grupa Ped. Ineta Lontone III vieta
Eva Kārkliniece 4.klase B grupa Ped. Žanete Solovjeva
Ineses Galantes talanti 19.04.2015. Rīga Fināls Eduards Geikins Tolstovs 6.klase Ped. Romāns Ivanovs KCM Jelena Paura
Cira Tolordava 1.klase 30V Ped. Danuta Kārkliniece KCM Irina Kulakova
XX Jānim Zāberam veltītais zēnu vokālistu konkurss “Aiviekstes lakstīgalas – 2015”25.04.2015.Meirānu Kalpaka pamatskola Kirils Beļikovs 1.klase A grupa Ped. Danuta Kārkliniece KCM Romualda Dāvida Diploms par labāko latgaliešu tautasdziesmas izpildījumu
Aivis Trukšāns 4.klase A grupa Ped. Danuta Kārkliniece KCM Ilze Rauza
Latgales reģiona mūzikas skolu akordeonistu ansambļu un orķestru konkurss “Daugavpils 2015”09.05.2015.Daugavpils Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas mūzikas skolas akordeonistu orķestris Vadītāja Tatjana Kricka Vadītāja un diriģente Vija Poikāne I vieta
XII Jauno vokālistu konkurss “Dziedu Dievmātei”13.05.2015.Aglonas bazilika Endija Juškāne 4.klase A grupa Ped. Danuta Kārkliniece KCM Romualda Dāvida II pakāpes diploms
Kirils Beļikovs 1.klase A grupa Ped. Danuta Kārkliniece KCM Romualda Dāvida IV pakāpes diploms
Diāna Kempiša 8.klase C grupa Ped. Danuta Kārkliniece KCM Ilze Rauza I pakāpes diploms