JIRMV izsludina iepirkumu “Jāņa Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskolas darbinieku veselības apdrošināšana”

(CPV kods 66512220-0), (identifikācijas Nr. JIRMV2015/4).

Iepirkuma dokumentācija jāiesniedz līdz 2015.gada 03. novembrim plkst. 11.00,  JIRMV ēkā, Atbrīvošanas aleja 56, 2. stāvs, kanceleja.
Kontaktpersona jautājumu gadījumā – Gunārs Rupainis, tālr. 26150666
Darba laiks: 8:30 – 16:30

LĒMUMS

LĪGUMS