Lai rosinātu audzēkņu interesi par vijoļspēli un čella spēli, kā arī lai atbalstītu jauno talantu pilnveidošanu un sekmētu reģiona radošās vides izaugsmi, Jāņa Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskola rīko IP Stīgu instrumentu spēle festivālu jaunākajām klasēm. Festivāls norisināsies skolas lielajā zālē 2016. gada 10. martā plkst.11.00, kurā audzēkņi ir aicināti atskaņot vienu skaņdarbu.

NOLIKUMS

[gravityform id=”6″ title=”true” description=”true”]