8. aprīļa agrā rītā IP “Taustiņinstrumentu spēle – klavierspēle” audzēkņi devās ceļā uz Balviem, kur pulcējās Latgales labākie jaunie pianisti, lai piedalītos XI Latgales Jauno pianistu konkursā. Mūsu skolu šogad pārstāvēja 6 audzēkņi. Konkursantus vērtēja Pāvula Jurjāna mūzikas skolas direktors, klavieru pedagogs Viesturs Mežgailis, Pāvula Jurjāna Mūzikas skolas klavieru nodaļas vadītāja Ingrīda Reinholde un JIRMV direktora vietniece mācību darbā, klavieru pedagoģe Ilga Viļuma. Apsveicam mūsu skolas audzēkņus un viņu pedagogus ar gūtajiem panākumiem!

2.-3. klašu grupa

Ieva Sutina (3.klase) – III vieta

Pedagogs Svetlana Sergejeva

Sofija Kigitoviča (2. klase)

Pedagogs Romualda Dāvida

Amālija Tokareva (2.klase)

Pedagogs Tatjana Tulinska

4.-5. klašu grupa

Aivis Trukšāns (4.klase) – II vieta

Pedagogs Ilze Rauza

Laima Adijāne (4.klase) – III vieta

Pedagogs Jeļena Paura

6.-8. klašu grupa

Helēna Apele (6.klase) – II vieta

Pedagogs Ineta Lontone