Afiša-IP-page-001

Sveicināti!

Sirsnīgi ielūdzu Jūs 18. maijā apmeklēt Tradicionālās mūzikas dienu Jāņa Ivanova Rēzeknes
Mūzikas vidusskolā – skolotāju kursus „Tradicionālā mūzika mūzikas skolā – pieredze, teorija un
prakse”.

Tradicionālā mūzika nepārprotami atkal ieņem arvien nozīmīgāku vietu ne vien Latvijas
kultūrā, bet arī izglītības sistēmā. Jāņa Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskolā jau 3.gadu darbojas
Baltijā pirmā Tradicionālās mūzikas programma mūzikas vidusskolas līmenī, un 18.maijā šīs
programmas skolotāji ar lielu prieku vēlas padalīties savā pieredzē un ieteikumos par to, kā
veiksmīgāk un interesantāk integrēt tradicionālo repertuāru mūzikas skolas, mūzikas vidusskolas
vai arī trad. mūzikas ansambļu darbībā. Šo kursu pasniedzēji guvuši pieredzi gan JVLMA
Etnomuzikoloģijas programmas ietvaros, gan arī tradicionālās mūzikas augstskolu programmās
citās valstīs. Kursi sniegs teorētisku ieskatu tradicionālā repertuāra integrēšanas jautājumos, tāpat
piedāvās līdzdarbību trad. repertuāra apguvē labākajās Latvijas un Skandināvijas tradīcijās,
savukārt kursu noslēgumā būs iespēja vērot 2 atskaites pasākumus – tautasdziesmu mācīšanās
projekta noslēgumu bērnu skolai un tradicionālās mūzikas koncertu, kurā piedalīsies gan bērnu
skolas ansambļi, gan tradicionālās mūzikas vidusskolas programmas audzēkņi, kā arī paši
skolotāji. Tradicionālās mūzikas diena tiks noslēgta neformālā gaisotnē – danču vakarā kopā ar
postfolkloras grupas „Iļģi” vadītāju Ilgu Reiznieci.

Dienas plāns:
12:00 “Tradicionālās mūzikas mācīšana mūzikas skolā – Jāņa Ivanova Rēzeknes Mūzikas
vidusskolas IP “Mūzika” pieredze” /Ē.Zeps, A.Sprindža, I.Nīmane/
13:00 “Gatavojoties tradicionālās mūzikas mācīšanai mūzikas skolās” /A.Sprindža/
14:00 “Atraktīva tradicionālā repertuāra apguve ansamblī” /Ē.Zeps/
15:00 “Tradicionālā mūzika un radošas aranžēšanas iespējas koncertpriekšnesuma radīšanai”
/I.Nīmane/
16:00 “Tradicionālās mūzikas integrēšana solfedžo un mūzikas literatūras stundās bērnu skolā –
JIRMV bērnu skolas projekta noslēgums” /I.Pāvule, Ē.Zeps/
18:00 Tradicionālās mūzikas koncerts /JIRMV bērnu skolas trad.mūz. ansambļi, JIRMV IP
“Mūzika” audzēkņi un pedagogi/
20:00 Danču vakars /I.Reizniece, IP „Mūzika” audzēkņi un pedagogi/

“Plkst. 15:00 interesenti, īpaši jaunieši, aicināti uz interaktīvajām stundām tradicionālās mūzikas ansamblī.”

Pasniedzēji:

Aiga Sprindža – JVLMA 2.kursa maģistrante etnomuzikoloģijā, IP “Mūzika” cimbalas spēles
skolotāja.
Ēriks Zeps – JVLMA 4.kursa bakalaura students etnomuzikoloģijā, IP “Mūzika” vadītājs,
Ziemeļvalstu augstskolu trad.mūz. programmu tīkla studējošo pārstāvis.
Ieva Nīmane – mūzikas maģistre, IP “Mūzika” ansambļa un pūšaminstrumentu spēles skolotāja,
Rīgas Doma kora skolas skolotāja, JVLMA pasniedzēja.
Inese Pāvule – IP “Mūzikas vēsture un teorija” vadītāja.
Līdzi jāņem instrumenti (arī balss var būt instruments)!!!
Norises vieta: JIRMV Lielā zāle
Pieteikšanās kursiem līdz 12.maijam – eriks-zeps@inbox.lv
Jautājumu un neskaidrību gadījumā droši rakstiet – eriks-zeps@inbox.lv

Ar pavasarīgiem sveicieniem,
Ēriks Zeps
JIRMV IP „Mūzika” vadītājs