Jāņa Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskolas

profesionālās ievirzes izglītības programmu audzēkņu

uzņemšanas eksāmenu 2016. – 2017. mācību gadam rezultāti

(15 punktu vērtējumā: 5- dzirde, 5-atmiņa, 5-ritms)

Kods Punktu skaits Komisijas lēmums
2 13 Uzņemt
39 13 Uzņemt
33 13 Uzņemt
7 12 Uzņemt
21 13 Uzņemt
1 15 Uzņemt
3 12 Uzņemt
45 13 Uzņemt
36 13 Uzņemt
44 15 Uzņemt
32 12 Uzņemt
4 12 Uzņemt
38 15 Uzņemt
37 15 Uzņemt
17 15 Uzņemt
13 12 Uzņemt
35 14 Uzņemt
10 13 Uzņemt
48 14 Uzņemt
14 15 Uzņemt
23 13 Uzņemt
29 12 Uzņemt
34 14 Uzņemt
27 14 Uzņemt
31 13 Uzņemt
18 14 Uzņemt
8 13 Uzņemt
43 15 Uzņemt
6 15 Uzņemt
15 12 Uzņemt
46 14 Uzņemt