Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola ir saņēmusi atbalstu prakses apmaiņas projektam pieredzes braucieniem uz Itāliju un Portugāli. Jau šajā mācību gadā 8 pedagogiem un 3 skolas audzēkņiem būs iespēja apmeklēt un līdzdarboties mūzikas izglītības mācību procesā Romā (Itālija) un Bragā (Portugāle). Projekta “Improvizācija un radošums – viens no mūzikas izglītības pamatakmeņiem” svarīgākais uzdevums – audzēkņu dalība Itālijas divās mūzikas skolās mācību stundās, apgūstot mūzikas improvizācijas iemaņas, informācijas tehnoloģiju pielietojumu mūzikā, pedagogu dalība mācību stundu vērošanā, meistarklasēs un to darba vērošanā, mūzikas institūciju apmeklējums, iepazīšanās ar tradicionālajiem Portugāļu fado dziedājumiem, lai mācību procesā JIRMV ieviestu improvizācijas prasmes un metodes, kā arī iepazīšanās ar kultūrizglītības sistēmu un piedāvājumu Portugālē.

Projekta ilgtermiņa mērķis ir sekmēt Jāņa Ivanova mūzikas vidusskolas konkurētspēju un  starptautisko sadarbību, lai nodrošinātu kvalitatīvu kultūrizglītību, veicināt jauno talantu attīstību, kuri pēc tam sekmīgi iesaistās darba tirgū un rada profesionālu kultūras produktu.

Pedagogiem Portugāle tiek izvēlēta, jo tur ir raksturīga tautas mūzika fado, kas pamatojas uz tādām muzicēšanas prasmēm, kuras vēl Latvijā nav izmantotas mācību procesā – improvizācija, vokāls un dziedāšana stīgu instrumentu pavadījumā. Apgūtās kompetences tiks  izmantotas ne tikai jaunas izglītības programmas – etnodžezs izveidei, bet arī, lai izglītības programmu vadītāji un pedagogi iesaistītos starptautisku konkursu un pasākumu organizēšanā, kā arī nodrošināt pedagogu un audzēkņu personības pilnveidošanos, prasmju paaugstināšanu, veidojot kultūrizglītības kompetenču centru. Itālija ir akadēmiskās un senās mūzikas dzimtene, ar pārliecinošām un profesionālām tradīcijām tās apmācībā. Projekta rezultātā 3 audzēkņu prakse Itālijas divās mūzikas skolās akadēmiskās mūzikas jomā, katrs audzēknis savā izglītības programmā – mūzikas teorija, vokāls, tradicionālā mūzika, stīgas. Tas ir pirmais projekts mūzikas izglītības jauniešiem piedalīties Erasmus + prakses mobilitātes. Tā būs motivācija iegūt vairāk zināšanu, tiekties pēc kvalitātes, pilnveidot savu profesionālo darbu un sevi pašu, gan pedagogiem, gan audzēkņiem. Šādas iespēja cilvēkos vairo pašapziņu, ka viņš var sasniegt redzēto līmeni, ka viņš nav tālu no tā, bet tikai sevi ir jāmotivē un jādarbojas.   Līdz ar to, iepazīstot citu valstu pieredzi,  labākais tiek ieviests arī Rēzeknē, vienlaicīgi uzvarot daudzos kultūrizglītībā esošos izaicinājumus – audzēkņu migrāciju, mācīties prasmju uzlabošanu, vēlmi sevi redzēt darbojamies un dzīvojot Latvijā.

 eu_flag-erasmus_vect_posJaunas zināšanas un prasmes piedāvā Eiropas Savienības Erasmus+ programma. Apmeklējot Eiropas valstis, iespēja ne tikai pilnveidoties profesionāli, bet arī uzlabot svešvalodu zināšanas un baudīt citu valstu kultūras vērtības un tradīcijas. Projektus līdzfinansē Eiropas Savienība. Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+.