Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola piedāvā jauniešiem nebijušu iespēju – projekta Erasmus+ ietvaros desmit dienas piedalīties pieredzes apmaiņā Itālijā, Romā, apmeklējot mūzikas izglītības iestādes. Projekta mērķis ir sekmēt Jāņa Ivanova mūzikas vidusskolas konkurētspēju un starptautisko sadarbību, lai nodrošinātu kvalitatīvu kultūrizglītību, veicināt jauno talantu attīstību, kuri pēc tam sekmīgi iesaistās darba tirgū un rada profesionālu kultūras produktu.

Projekta “Improvizācija un radošums – viens no mūzikas izglītības pamatakmeņiem” atlases kritēriji prakses braucienam uz Itāliju JIRMV audzēkņiem:

ATLASES KRITĒRIJI

Nr. Kritērijs Punktu skaits
1. Sekmju rādītāji 20
  Vidējā atzīme 8-10 balles 20
  Vidējā atzīme 6-7 balles 10
  Vidējā atzīme 4-5 5
2. Dalība profesionālajos konkursos 10
  Vismaz 4 konkursi un vairāk gada laikā 10
  No 2-3 konkursi gada laikā 5
  Viens konkurss gada laikā 2
3. Dalība muzikālajos priekšnesumos un  pasākumos, koncertos izglītības iestādē 10
  Vismaz 4 pasākumi un vairāk gada laikā 10
  No 2-3 pasākumi gada laikā 5
  Viens pasākums gada laikā 2
4. Dalība muzikālajos priekšnesumos un pasākumos, koncertos ārpus izglītības iestādes 10
  Vismaz 4 pasākumi un vairāk gada laikā 10
  No 2-3 pasākumi gada laikā 5
  Viens pasākums gada laikā 2
5. Angļu valodas zināšanu līmenis, iespējas komunicēt, profesionālo terminu pārzināšana 10
  Vidējā atzīme 8-10 balles 10
  Vidējā atzīme 6-7 balles 6
  Vidējā atzīme 4-5 4
6. Dalība mūzikas pasākumu organizēšanā 10
  Vismaz 4 pasākumi un vairāk gada laikā 10
  No 2-3 pasākumi gada laikā 5
  Viens pasākums gada laikā 2

Maksimālais punktu skaits – 70 punkti.

Tiks izvēlēti 3 audzēkņi, kuriem būs iespēja apmeklēt dažāda līmeņa Romas (Itālija) mūzikas izglītības iestādes, piedalīties kultūras pasākumos kopā ar Jāņa Ivanova mūzikas vidusskolas sadarbības partneri – Itālijas izglītības centru Prometeo un pavadošo pedagogu Inesi Pāvuli. Mobilitātes periods ir 12 dienas, aptuveni no 31.oktobra līdz 11. novembrim.

Audzēkņi, kuri vēlas piedalīties pieredzes mobilitātē uz Itāliju, ir aicināti iesniegt motivācijas vēstuli angļu valodā, piesakot sevi braucienam un pamatojot, kādas profesionālās prasmes un pilnveidošanās sagaida no Itālijas brauciena un kā to vēlas izmantot karjeras izaugsmē. JIRMV izveidotā komisija izvēlēsies tos jauniešus, kuriem būs pamatota motivācija un augstāks rādītājs minētajos atlases kritērijos.

Vairāk informācijas un konsultācijas par projekta norisi, pieredzes apmaiņu, sagaidāmajiem rezultātiem varat saņemt pie projektu vadītājas Ināras Groces, tālr. 29299709, e-pasts: inara.groce@inbox.lv.

Motivācijas vēstules apjoms – 1 A4 formāta lapa. Iesniegumus gaidām līdz 20. septembra pulksten 12:00 JIRMV sekretariātā, 2. stāvā vai arī nosūtiet elektroniski uz abām e-pasta adresēm: jirmv@jirmv.lv un inara.groce@inbox.lv.

eu_flag-erasmus_vect_pos Jaunas zināšanas un prasmes piedāvā Eiropas Savienības Erasmus+ programma. Apmeklējot Eiropas valstis, iespēja ne tikai pilnveidoties profesionāli, bet arī uzlabot svešvalodu zināšanas un baudīt citu valstu kultūras vērtības un tradīcijas. Projektus līdzfinansē Eiropas Savienība. Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+.