Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola sadarbībā ar Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolu īsteno projektu “No burta līdz skaņai”.  Jaunieši pēta pilsētas pieturas, sabiedriskā transporta vidi un plāno, kā to pielāgot cilvēkiem ar redzes traucējumiem, senioriem un maziem bērniem.

Ir paredzēts izstrādāt priekšlikumus izlasāmu uzrakstu izveidošanai un muzikālu pieturu radīšanai.

“Mūzika, kas skan autobusu pieturās…” Vai tiešām autobusu pieturās skan mūzika? Šādu jautājumu izvirzīja arī JIRMV audzēkņi, rakstot muzikālus fragmentus, kuri asociējas ar autobusu pieturām ceļa posmā SuperNetto – Vipinga. Jauno skaņražu mērķis bija atrast to īpašo, unikālo skanējumu, kas katram Rēzeknes iedzīvotājam kādā pieturā atgādinātu – šeit ir GORS, savukārt šeit – Katedrāle, šeit pavisam kaut kas cits. Mūzikā to centās ietvert jaunie komponisti – Dace Mangulsone, Diāna Logina, Ilze Jurjāne, Guntars Poplavskis, Dace Ušupniece. Ieskaņot muzikālos fragmentus viņiem palīdzēja Aleksandrs Maļkevičs, Jurģis Lipskis, Solvita Ivanova.

Vidusskolēnu darba process sastāvēja no sekojošiem posmiem – asociāciju noteikšana katrā ceļa posma pieturā, līdz ar to sekoja arī sabiedriskā transporta izmantotāju viedokļa izzināšana. Tiesa gan, aptaujātajiem ļoti grūti nāca prāta kādas idejas par muzikālas skaņas piesaisti konkrētai pieturai. Drīzāk tas bija kas vizuāls, savukārt skaņas ziņā – tikai trokšņains iespaids. Darba gaitā pēc aptaujām audzēkņi ļāva vaļu savai fantāzijai un ļāvās muzikālajam lidojumam pēc pašu ieskatiem, kādam Katedrāle asociējās ar ērģelēm, citam ar zvanu skaņām u.tml. Iesaistītie audzēkņi sadalīja pieturas savā starpā un sāka radošāko posmu – komponēšanu. Vienam darbs veicās ātrāk, citam lēnāk, jo, kā izrādās, nebija nemaz tik vienkārši noformulēt savu ideju lakoniskā motīvā, kas būtu kā punkts uz “i” un vienlaikus būtu viegli uztverams un saprotams arī tiem cilvēkiem, kas ikdienā ar mūziku nav saistīti. Pēdējais darba cēliens ietvēra sevī idejas nostiprināšanu fiziski skaniskā materiāla iegūšanā. Sekoja dažu fragmentu ierakstīšana elektroniskā versijā, bet citu muzikālo materiālu ierakstīšana, pašiem ierakstot skaņu ierakstu studijā. Daži diemžēl bija apslimuši, bet izturīgākie sakopoja spēkus un iedziedāja, iespēlēja pārējos motīvus. Darbā iesaistījās arī Einārs Lipskis, kurš ierakstīja audzēkņu dziedājumu, apstrādāja visus fragmentus, lai tie ir baudāmi un estētiski noformēti. Kas attiecas uz pašām pieturām, tad katrai ir tikušas atrastas savas asociācijas, kurām klāt piemeklēts labākais no komponista muzikālo ideju krātuves.

Pietura “SuperNetto” – Sākuma un gala pietura, kā nu kuram. Industriālais rajons, daudz veikalu un dzīvīguma, augstskola. Mūzika ietver tematisma atkārtojumu, kas skanējuma ziņā paliek piepildītāks un ved uz pilnību. (Mūzikas autore – Dace Mangulsone)

Pietura “Hesburgers” – vieta, kur notiek aktīva kustība, cilvēki dzīvo, steidzas, priecājas, izbauda. Autors piedāvā dzīvīgu mūziku, brīžiem steidzīgu, bet dzīvespriecīgu, jo tas ļauj apjaust to, ka esam un dzīvojam. (Mūzikas autors – Guntars Poplavskis)

Pietura “Baltā Baznīca” (nezinām, kā pareizi sauc šo pieturu) – vieta, kur redzama reliģiskuma un valstiskuma satikšanās – tas liecina arī par mūsu pašu ticību – gan augstākiem spēkiem, gan savai valstij, novadam, pilsētai, tautai. Mūzikā šo garīgumu ataino zvanu skaņas – himniskas un skanīgas – tādas, kas apstiprina mūsu esību un ticību. (Mūzikas autores – Diāna Logina, Dace Ušupniece)

Pietura “GORS” – bez šaubām visa centrā ir koncertzāle GORS – mūzikas un mākslas meka Rēzeknē. Autore izmanto tekstu, kas nāk no GORa stāsta, tam pieliekot mūziku kora izpildījumā, veidojot atsauci uz akadēmisko mūziku, kas ļoti bieži izskan Latgales vēstniecībā. Arī šis motīvs ir kā vēstnesis tam, kur mēs esam un kas mēs esam. (Mūzikas autore – Dace Mangulsone)

Pietura “Autoosta” – troksnis un kņada, nemitīga kustība. Šeit krustojas daudzi ceļi – dažiem tas ir sākuma, dažiem – beigu punkts savā ceļojumā. Mūziku autors izvēlējies veidot motorisku un kustīgu, kas tuvina izvēlētajam ceļa mērķim. (Mūzikas autors – Guntars Poplavskis)

Pietura “Katedrāle” – protams, centrā ir katoļu Baznīca un klāt esošais tirgus. Autore izvēlējās akcentēt Baznīcu, līdz ar to skan ērģeles – optimistiska un pacilājoša mūzika, ērģeļu stabuļu gaviles. (Mūzikas autore – Ilze Jurjāne)

Pietura “Ludzas iela” – satiksme, šauri ceļi, kas ved uz dažādām pusēm un dažādām lauku mājām. Autores mūzika parāda šo gaisīgo vienkāršumu un gaišumu – skan valsis – vienlaikus gan maigs, gan jestrs. Tāds krāsaināks un pastorālāks skatījums uz apkārt esošo pasauli. (Mūzikas autore – Diāna Logina)

Pietura “Egļu iela” – prātā nāk netālu esošais krusts, kur maijā tiek dziedāti Maija dziedājumi – katoļu garīgie dziedājumi Dievmātes godam. Tādēļ skan motīvs no katoļu garīgā dziedājuma kā atsauce uz šo katoļu tradīciju, kura daudzviet jau ir izzudusi, bet Rēzeknē, Egļu ielas pusē vēl pastāv.

Pietura “Vipinga” – mierīgs dzīvojamais rajons, kaut kas vienkāršs un skaidrs, jo dažiem tā ir pēdējā pietura. Autore izvēlas, lai mūzikā to atspoguļo vieglums, maigums, valsis, tas pasaka priekšā, ka ir laiks kāpt ārā. (Mūzikas autore – Ilze Jurjāne)