JIRMV izsludina iepirkumu Mūzikas instrumentu iegāde Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas vajadzībām“  (identifikācijas Nr. JIRMV 2016/5)

Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt līdz 2016.gada  1. novembrim plkst.10-00 Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolā, II stāvs, kanceleja, Atbrīvošanas aleja 56, Rēzekne, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu.

Lēmums

Līgums

Līgums 2. daļa

Līgums 3. daļa