“Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas darbinieku veselības apdrošināšana” (CPV kods 66512220-8), (identifikācijas Nr. JIRMV2016/6)

Pasūtītājs Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola
Iepirkuma identifikācijas Nr. JIRMV 2016/6
Pasūtītāja rekvizīti reģ.Nr. 90000015501
Adrese Atbrīvošanas aleja 56, Rēzekne, LV- 4601
Tālruņa nr. +371 64622480
Faksa nr. +371 64624463
e-pasta adrese: jirmv@jirmv.lv
Kontaktpersona Gunārs Rupainis tālr. +371 26150666
Darba laiks Zvanīt darba dienās no plkst.8-00 līdz 16-30