Saglabājot IP Taustiņinstrumentu spēle – Klavierspēle tradīciju atzīmēt Latvijas Valsts dzimšanas dienu ar radošu darbu, 14.novembrī  skolā notika audzēkņu koncerts “ Rudens kaleidoskops”. Šogad koncerta saturu noteica III Jāņa Ivanova jauno pianistu konkurss Latgales skicējums, kurš notiek mūsu skolā jau trešo reizi.

Koncertā piedalījas 20 mūzikas skolas un mūzikas vidusskolas audzēkņi. Mūzikas skolas audzēkņiem – konkursa dalībniekiem tika dota iespēja atskaņot savas konkursa programmas, pārējie  skolnieki spēlēja programmas atsevišķas daļas, jo godu piedalīties konkursā nopelnīja tikai 6 audzēkņi.  Koncerta laikā skanēja latviešu komponistu Jāņa Ivanova un viņa audzēkņa Jura Karlsona sacerējumi, ka arī romantisma laikmeta un 20.gadsimta 2.puses aizrobežu komponistu klavierdarbi. Līdzās solistiem koncertā muzicēja arī 2 jaunāko klašu audzēkņu klavieru dueti. Kā vienmēr koncerta noslēgumā uzstājas visi vidusskolas audzēkņi.

Pēc gada “Rudens kaleidoskops” atkal gaidīs klausītājus!