Pašā mācību gada noslēgumā, saņēmuši labās liecības, devāmies uz Rēzeknes mākslas skolas jauno mākslinieku izstādes “Sniega pika” atklāšanu Latgales kultūrvēstures muzejā.
Košo darbu ielokā izskanēja Kirilla Beļikova, Elizabetes Geikinas-Tolstovas un Lauras Doropoļskas (sk.D.Kārkliniece)  priekšnesumi koncertmeistares Romualdas Dāvidas pavadībā. Pateicamies par iespēju smelties iedvesmu Ziemassvētkiem no daudzveidīgajiem mākslas darbiem un mājīgi iekārtotās izstādes!

I.P. “Vokālā mūzika- Kora klase” vadītāja D.Kārkliniece.