Konkursa nosaukums, vieta, datums Dalībnieki Vieta
Visas Latvijas jauno talantu konkurss par Teodora Reitera balvu

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā

06.11.2016.

Cira Tolordova

3. vokālās mūzikas klase

Pedagogs Danuta Kārkliniece

KCM Irīna Kulakova

III vieta
X Starptautiskais jauno izpildītāju konkurss “Nacionālie akcenti mūzikā”

Viļņā, Lietuvā

12.11.2016.

Katrīna Belinska

6.saksofona spēle klase

Pedagogs Haralds Bauga

KCM Svetlana Sergejeva

I vieta
Marta Paula Sejāne

2. klarnetes spēles klase

Pedagogs Haralds Bauga

KCM Svetlana Sergejeva

II vieta
Elizabete Geikina-Tolstova

3. flautas spēles klase

Pedagogs Lolita Oša

KCM Svetlana Sergejeva

II vieta
III Jāņa Ivanova jauno pianistu konkurss “Latgales skicējums”

JIRMV

25.11.2016.

Kirils Pavlovskis

2. klavierspēles klase

Pedagogs Ilze Rauza

Atzinība
Amālija Tokareva

3.klavierspēles klase

Pedagogs Tatjana Tulinska

Atzinība
Ieva Sutina

4.klasvierspēles klase

Pedagogs Svetlana Sergejeva

Aivis Trukšāns

5.klavierspēles klase

Pedagogs Ilze Rauza

III vieta
Viktorija Guščina

8.klasvierspēles klase

Pedagogs Ineta Lontone

Atzinība
Renāts Vasiļjevs

8.klavierspēles klase

Pedagogs Gaļina Jakovļeva

II Vislatvijas akordeonistu – izpildītāju konkurss

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā

23.11.2016.

 

Mihails Barišņikovs

3.akordeona spēles klase

Tatjana Kricka

 

 

 

 

Atzinība
I Latgales jauno vijolnieku konkurss Ludzā

02.12.2016.

 

Poļina Ostafija

2. vijoles spēles klase

Pedagogs Solvita Bērtule

KCM Jeļena Paura

Einhards Aleksandrs Čačka

5. vijoles spēles klase

Pedagogs Gaļina Kolotuhina

KCM Žanete Solovjeva

Atzinība
Gļebs Vitkalovs

7. vijoles spēles klase

Pedagogs Diāna Orlova

KCM Irīna Kulakova

II vieta
III Starptautiskajā šovu programmu konkursā “Ziemassvētku pārsteigums”

14.01.2017

Ksenija Rižakova

4. kora klase

Ped. Ingrīda Balode

II vieta
Alisa Pavre

5.kora klase

Ped .Ingrīda Balode

 

III vieta
XII Starptautiskajā garīgās mūzikas konkursā “Sudraba zvani”

13.01.2017.

Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas bērnu koris

Pedagogs Anda Lipska

KCM Romualda Dāvida

I pakāpes diploms
XXII Latvijas Mūzikas skolu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu Izpildītāju konkurss

28.01.2017.

Daniels Podoļecs

7. saksofona spēles klase

Atzinība
Ņikita Janovs

7. saksofona spēles klase

Katrīna Belinska

6. saksofona spēles klase

Atzinība
Kristians Justs

7.klarnetes spēles klase

Pedagogs Haralds Bauga

KCM Svetlana Sergejeva

Atzinība
Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu IP Vokālā mūzika – kora klase Valsts konkurss

02.03.2017. – 03.03.2017.

Kirills Beļikovs

3.kora klase

Pedagogs Danuta Kārkliniece

KCM Romualda Dāvida

III vieta
Laura Doropoļska

2.kora klase

Pedagogs Danuta Kārkliniece

KCM Romualda Dāvida

II vieta
Endija Juškāne

6.kora klase

Pedagogs Danuta Kārkliniece

KCM Romualda Dāvida

II vieta
Latvijas profesionālās vidējās mūzikas izglītības iestāžu IP Vokālā mūzika Valsts konkurss

02.03.2017. – 03.03.2017.

Cira Tolordava

3. vokālās mūzikas klase

Ped. Danuta Kārkliniece

KCM Irīna Kulakova

II vieta
Diāna Kempiša

II kurss

Ped. Danuta Kārkliniece

KCM Romualda Dāvida

III vieta
Rita Jegorova

IV kurss

Pedagogs Ingrīda Balode

KCM Irīna Kulakova

Aldis Grandāns

I kurss

Pedagogs Ingrīda Balode

KCM Žanete Solovjeva

II vieta
Iļja Orlovs

II kurss

Ped. Danuta Kārkliniece

KCM Romualda Dāvida

III vieta
Mūzikas teorētisko priekšmetu konkurss

08.02.2017.

Helēnu Apeli

7. klavierspēles klase

Ped. J.Geikina, I.Pāvule

II vieta
Hubertu Zimackis

7.klavierspēles klase

Ped.J.Geikina, I.Pāvule

I vieta
X starptautiskais saksofonu mūzikas festivāls –konkurss „  Saxophonia 2017“

22. – 25.02.2017.

Mārtiņš Dzindzuks

IV kurss

Ped. Romāns Ivanovs

KCM Svetlana Sergejeva

Agnija Silicka

III kurss

Ped. Haralds Bauga

KCM Svetlana Sergejeva

II vieta

Simpātiju balva no Rīgas saksofonu kvarteta

Ņikita Janovs

7. saksofona spēles klase

Ped. Haralds Bauga

KCM Svetlana Sergejeva

Atzinība
Katrīna Belinska

6. saksofona spēles klase

Ped. Haralds Bauga

KCM Svetlana Sergejeva

Daniels Podoļecs

7. saksofona spēles klase

Ped. Haralds Bauga

KCM Svetlana Sergejeva

Nika Kristiāna Lisenko

6. saksofona spēles klase

Ped. Haralds Bauga

KCM Svetlana Sergejeva

Andrejs Daniils Sorokins

2. saksofona spēles klase

Ped. Haralds Bauga

KCM Svetlana Sergejeva

III vieta

Oskara Petrauska specbalva

Starptautiskais pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkurss “Naujene Wind-2017”

23.02.2017.

Una Utāne

2.flautas spēles klase

ped. un KCM Lolita Oša

Atzinība
Agate Nagle

2.flautas spēles klase

ped. un KCM Lolita Oša

Atzinība
Lorete Lucjanova

2.flautas spēles klase

ped. un KCM Lolita Oša

III vieta
V Latgales mūzikas skolu IP Pūšaminstrumentu spēle un IP Sitaminstrumentu spēle audzēkņu konkurss

01.03. – 07.03.2017.

Marta Paula Sejāne

2.klarnetes klase

Ped. Haralds Bauga

KCM Svetlana Sergejeva

I vieta
Kristians Justs

7.klarnetes spēles klase

Pedagogs Haralds Bauga

KCM Svetlana Sergejeva

GRAND PRIX
Katrīna Kozlova

4.fagota spēles klase

Ped. Anselms Opincāns

KCM Svetlana Sergejeva

Amanda Raudive

2. mežraga spēles klase

Ped. Aivars Komuls

KCM Jeļena Paura

Atzinība
Raivo Komuls

5. mežraga spēles klase

Ped. Aivars Komuls

KCM Jeļena Paura

Atzinība
Iļja Rogovs

3. trompetes spēles klase

Ped. Aivars Komuls

KCM Jeļena Paura

Nikita Rogovs

1.      eifonija spēles klase

Ped. Aivars Komuls

KCM Jeļena Paura

Ričards Benislavskis

2.sitaminstrumentu spēles klase

Ped. Deniss Smirnovs

KCM Jeļena Paura

Atzinība
Toms Kozlovs

4.sitaminstrumentu spēles klase

Ped. Deniss Smirnovs

KCM Jeļena Paura

I vieta
Eduards Geikins-Tolstovs

7.sitaminstrumentu spēles klase

Ped. Deniss Smirnovs

KCM Jeļena Paura

II vieta
Daniels Podoļecs

7. saksofona spēles klase

Ped. Haralds Bauga

KCM Svetlana Sergejeva

III vieta
Katrīna Belinska

6. saksofona spēles klase

Ped. Haralds Bauga

KCM Svetlana Sergejeva

III vieta
Andrejs Daniils Sorokins

2. saksofona spēles klase

Ped. Haralds Bauga

KCM Svetlana Sergejeva

II vieta
Kristīne Deksne

3.saksofona spēles klase

Ped. Haralds Bauga

KCM Svetlana Sergejeva

Atzinība
Una Utāne

2.flautas spēles klase

Ped. Lolita Oša

KCM Svetlana Sergejeva

Agate Nagle

2.flautas spēles klase

Ped. Lolita Oša

KCM Svetlana Sergejeva

Instrumentālo un vokāli instrumentālo ansambļu konkurss Ventspils Groove

03.03.2017.

Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas džeza ansamblis

Ped. Toms Lipskis

III vieta
III Vieglās un džeza mūzikas ansambļu konkurss “Rojas Ritmi 2017”

04.03.2017.

Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas džeza ansamblis

Ped. Toms Lipskis

GRAND PRIX
Latgales reģiona mūzikas skolu profesionālās ievirzes IP Stīgu instrumentu spēle ansambļu konkurss “Muzicēsim kopā!”

09.03.2017.

2.-3.klases ansamblis

Ped. Gaļina Kolotuhina un Lilija Blumberga

KCM Žanete Solovjeva

III vieta
4.klases ansamblis

Ped. Diāna Orlova

KCM Irīna Kulakova

Atzinība
7. – 9. Klases ansamblis

Ped. Diāna Orlova un Gaļina Kolotuhina

KCM Žanete Solovjeva

II vieta
4.-5.klases ansamblis

Ped. Diāna Orlova

KCM Svetlana Sergejeva

Atzinība
6. – 9. Klases ansamblis

Ped. Diāna Orlova

KCM Svetlana Sergejeva

III vieta
VIII Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru finālkonkurss

29.04.2017.

Rēzeknes novada un Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas pūtēju orķestris

Vad. Romāns Ivanovs

I pakāpe ar izcilību
II Starptautiskais jauno ģitāristu konkurss “DOLCE CHITARRA”

22.03.2017.

Vadims Grabovskis

II kurss

Ped. Vjačeslavs Pilipovs

III vieta
Starptautiskais akordeonistu-solistu konkurss “Naujene 2017”

03.04.2017

Mihails Barišnikovs

3.      akordeona klase

ped. Tatjana Kricka

I vieta
XII Latgales jauno pianistu konkurss Balvos

07.04.2017

Ņikita Deikins

2.klase

Ped. Ineta Lontone

Atzinība
Sofja Kigitoviča

3.klase

Ped. Romualda Dāvida

I vieta
Edgars Reinis Slavinskis

3.klase

Ped. Nellija Sarkane

I vieta
Ieva Sutina

4.klase

Ped. Svetlana Sergejeva

Laima Adijāne

5.klase

Ped. Jeļena Paura

Helēna Apele

7.klase

Ped. Ineta Lontone

I vieta
Paula Fjodorova

8.klase

Ped. Antra Vallere

II vieta
Aivis Trukšāns

5.klase

Ped. Ilze Rauza

II vieta
Latgales reģiona mūzikas skolu akordeonistu ansambļu un orķestru konkurss “Daugavpils 2017”

10.05.2017.

Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas akordeonistu orķestris

Vad. Vija Poikāne

I vieta
Aglonas bazilikas kora skolas konkurss “Dziedu Dievmātei”

17.05.2017.

Elizabete Geikina-Tolstova

3. flautas spēles klase

Pedagogs Danuta Kārkliniece

KCM Romualda Dāvida

Beatrise Lipska

1.kora klase

Pedagogs Guntra Kuzmina

KCM Romualda Dāvida

Valērija Laganovska

1.kora klase

Pedagogs Guntra Kuzmina

KCM Romualda Dāvida

Elizabete Roslova

3.kora klase

Pedagogs Ingrīda Balode

KCM Romualda Dāvida

IV vieta
Lāsma Bacule

7.kora klase

Pedagogs Ingrīda Balode

KCM Ilze Rauza

III vieta
Ieva Leiduma

8.kora klase

Pedagogs Danuta Kārkliniece

KCM Romualda Dāvida

IV vieta