PAZIŅOJUMS

JĀŅA IVANOVA RĒZEKNES MŪZIKAS VIDUSSKOLA PAZIŅO, KA TIEK ORGANIZĒTAS BEZMAKSAS KONSULTĀCIJAS VISĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀS 2017./2018. MĀCĪBU GADA REFLEKTANTIEM.

 KONSULTĀCIJAS NOTIKS:

 28.janvārī, 25.februārī, 25.martā, 22.aprīlī, 20.maijā

plkst. 11.00

 PIETEIKTIES PA TĀLRUNI RĒZEKNĒ 646 22480

Direktora vietniece māc. darbā                                   I.Viļuma