Šī gada 11. martā notika Latgales novada pūtēju orķestru skate, kas veltīta VIII Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru salidojumam. Tajā piedalījās J.Ivanova mūzikas skolas un Rēzeknes novada pūtēju orķestris Romāna Ivanova vadībā.

Orķestris spēlēja obligāto skaņdarbu – Raita Rēriha fantāziju pūtēju orķestrim “Pūt, vējiņ” un izlozes skaņdarbu – latgaliešu tautas dziesmu virkni J.Ustinskova apdarē, M.Birņa instrumentācijā “Aiz azara augsti kolni”.

Skati vērtēja žūrija sekojošā sastāvā

Pēteris Rudzītis – Valsts izglītības satura centra pūtēju orķestru ekspertu padomes loceklis, diriģents

Viesturs Lazdiņš – Latvijas Republikas Zemessardzes orķestra priekšnieks

Egils Šķetris – Valsts izglītības satura centra Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākais referents

Skatē piedalījās 11 kolektīvi.

Orķestris ieguva godpilno 1.pakāpi ar izcilību un 48,58 punktus. (maksimālais punktu skaits 50).

Paldies diriģentam Romānam Ivanovam, orķestra dalībniekiem un pedagogiem, kā arī vecākiem.