Nu jau piekto reizi Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolā ir izskanējis Latgales mūzikas skolu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu spēles audzēkņu konkurss. Var teikt, ka tas ir kļuvis par tradīciju, un ar katru gadu konkursa dalībnieku skaits pieaug. Protams, konkursa organizēšana ir saistīta arī ar papildus darbu un finansējumu.

Līdz šim konkurss notika vienā dienā. Tas bija pārbaudījums gan konkursa organizētājiem, gan žūrijai. Noklausīties un novērtēt 85 jaunos mūziķus vienā dienā bija sarežģīti. Šajā mācību gadā, izstrādājot konkursa nolikumu, izglītības programmas sēdē tika nolemts konkursa norisi sadalīt divās daļās. Flautas spēles un Saksofona spēles audzēkņu uzstāšanās notika 1. martā; Klarnetes spēles, Fagota spēles, Mežraga spēles, Trompetes spēles, Eifonija spēles, Trombona spēles, Tubas spēles un Sitaminstrumentu spēles audzēkņu uzstāšanās – 7 . martā.

1. martā Flautas spēles un Saksofona spēles audzēkņus vērtēja žūrija sekojošā sastāvā: žūrijas komisijas priekšsēdētājs – Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas lektors, studiju programmu direkcijas direktora vietnieks, Rīgas saksofonu kvarteta mūziķis Ainars Šablovskis, žūrijas locekļi – Jāzepa Mediņa Mūzikas vidusskolas Flautas spēles skolotājs, Pūtēju orķestra Rīga flautu grupas koncertmeistars Andis Klučnieks, un Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas direktors, Klarnetes spēles, Saksofona spēles un Sitaminstrumentu spēles skolotājs Romāns Ivanovs.

7. martā Klarnetes spēles, Fagota spēles, Trompetes spēles, Mežraga spēles, Eifonija spēles, Trombona spēles, Tubas spēles, Sitaminstrumentu spēles audzēkņus vērtēja žūrija sekojošā sastāvā: žūrijas komisijas priekšsēdētājs – Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas docents trompetes spēlē, Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra trompešu grupas koncertmeistars Jānis Porietis, žūrijas locekle – Latvijas sitaminstrumentālistu-pedagogu asociācijas valdes locekle, Babītes mūzikas skolas Sitaminstrumentu spēles skolotāja Maija Švēdenberga un Olaines Mūzikas un mākslas skolas direktors, Klarnetes spēles skolotājs Ronalds Saksons.

V Latgales mūzikas skolu pūšaminstrumentu spēles un sitaminstrumentu spēles audzēkņu konkursam šogad pieteikumus iesūtīja 16 mūzikas skolas – Kārsavas MMS (mūzikas un mākslas skola), Gulbenes MS (mūzikas skola), Balvu MS, Staņislava Broka Daugavpils MV (mūzikas  vidusskola), Pļaviņu MS, Arvīda Žilinska Jēkabpils MS ,Varakļānu MMS, Jāņa Ivanova Rēzeknes MV, Preiļu MMS, Kokneses MS, Viļānu MMS, Jēkaba Graubiņa Līvānu MMS, Ludzas MP (mūzikas pamatskola), Maltas MS, Naujenes MMS, Ilūkstes MMS un Krāslavas MMS. Dalībai Flautas spēlē un Saksofona spēlē tika saņemti 49 pieteikumi, dalībai Klarnetes spēlē, Fagota spēlē, Mežraga spēlē, Trompetes spēlē, Eifonija spēlē, Trombona spēlē, Tubas spēlē un Sitaminstrumentu spēlē 7. martā – 45 pieteikumi.  Iepriecina, ka  nedaudz ir pieaudzis dalībnieku skaits mežragu un trompešu grupās. Šogad īsi pirms konkursa Balvu mūzikas skola lūdza atļauju palielināt audzēkņu skaitu trompešu grupā. Konkursa rīkotāji nav tiesīgi mainīt nolikumu pirms konkursa, tāpēc tika dota iespēja atļaut audzēkņiem, kurus pēc nolikuma  nevarēja iekļaut konkursā, piedalīties ārpus kārtas. Domāju, ka nākotnē konkursa nolikumā tiks iestrādāts atsevišķs punkts par to, ka deficīto instrumentu izpildītāju grupās konkursantu limits netiks noteikts.

No Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas šogad konkursā piedalījās 16 audzēkņi – Flautas spēlē – Agate Nagle, Una Utāne, Klarnetes spēlē – Marta Paula Sejāne, Kristians Justs, Fagota spēlē – Katrīna Kozlova, Saksofona spēlē – Kristīne Deksne, Andejs Daniils Sorokins, Katrīna Belinska, Daniels Podoļecs, Mežraga spēlē – Amanda Raudive, Raivo Komuls, Trompetes spēlē – Iļja Rogovs, Eifonija spēlē – Nikita Rogovs, Sitaminstrumentu spēlē – Ričards Benislavskis, Eduards Geikins-Tolstovs unToms Kozlovs. Diplomus ieguva Kristīne Deksne, Amanda Raudive, Raivo Komuls un Ričards Benislavskis. 3. vietu izcīnīja Katrīna Belinska un Daniels Podoļecs, 2. vietu ieguva Andrejs Daniils Sorokins un Eduards Geikins Tolstovs, 1. vieta tika piešķirta Martai Paulai Sejānei un Tomam Kozlovam. Ļoti priecē tas, ka vienu no diviem Grand Prix saņēma mūsu skolas audzēknis Kristians Justs – skolotājs Haralds Bauga, koncertmeistare Svetlana Sergejeva.

Paldies audzēkņiem par radošo sniegumu, skolotājiem Haraldam Baugam, Aivaram Komulam, Lolitai Ošai un koncertmeistarēm Svetlanai Sergejevai un Jeļenai Paurai par radošajiem panākumiem un ieguldīto darbu.

Pateicoties sponsoriem, visi konkursa godalgoto vietu un diplomu ieguvēji saņēma arī vērtīgas balvas – dāvanu kartes 10 eiro vērtība un ieejas biļetes uz Latgales Vēstniecības GORS pasākumiem, dāvanu kartes no mūzikas instrumentu veikala “Mūzikas centrs” 20 eiro vērtībā. Katrs dalībnieks saņēma arī nelielu dāvanu no skolas – pildspalvu, zīmuli, atslēgu piekariņu un nošu burtnīcu ar skolas logo.  Kopumā  balvas saņēma 54 konkursa dalībnieki, viņu skolotāji un koncertmeistari. Šogad konkursantu apbalvošanā bija arī jaunievedums – katrā konkursa dienā tika nominēts viens Grand Prix ieguvējs. Grand Prix bija mākslinieka Norberta Kudiņa darināta statuja kā arī dāvanu karte no mūzikas instrumentu veikala “Mūzikas centrs” 75 eiro vērtībā.1. martā par labāko sniegumu šādu statuju un dāvanu karti saņēma Gulbenes mūzikas skolas 1. Flautas spēles klases audzēkne Annija Iļjenko, skolotāja Inga Driķe, koncertmeistare Rita Bogdanova, 7. martā par labāko sniegumu Grand Prix statuju un dāvanu karti saņēma Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas 7. Klarnetes spēles klases audzēknis Kristians Justs, skolotājs Haralds Bauga, koncertmeistare Svetlana Sergejeva. Detalizētu informācija par konkursa rezultātiem  atrodama Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas mājas lapā http://www.jirmv.lv/.

Pirmkārt, paldies visiem jaunajiem māksliniekiem par radošo sniegumu konkursā. Otrkārt, paldies skolotājiem, koncertmeistariem, audzēkņu vecākiem un visu konkursā  iesaistīto mūzikas skolu kolektīviem par sniegto atbalstu audzēkņu sagatavošanā konkursam un arī materiālo atbalstu, bez kura audzēkņu piedalīšanās šādos konkursos nebūtu iespējama. Vislielākais paldies Valsts  Kultūrkapitāla fondam, Latgales Vēstniecībai GORS, Mūzikas instrumentu veikalam “Mūzikas Centrs”, māksliniekam Norbertam Kudiņam un Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolai par lielo materiālo atbalstu, kas ļāva nodrošināt konkursa žūrijas darbu, pasniegt galvenās balvas Grand Prix, apbalvot godalgoto vietu un diplomu ieguvējus, un katram konkursa dalībniekam sagādāt veltes par dalību konkursā. Paldies Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas kolektīvam un  mūzikas vidusskolas audzēkņiem par sniegto atbalstu konkursa organizēšanā.

Uz tikšanos VI Latgales mūzikas skolu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu spēles audzēkņu konkursā!

IP Pūšaminstrumentu spēle, IP Sitaminstrumentu spēle vadītājs  Anselms Opincāns

krasainais_logo