Šī gada 29. aprīlī Rīgas 6. vidusskolā  notika VIII Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru finālskate. Tajā piedalījās Rēzeknes novada un J.Ivanova mūzikas skolas pūtēju orķestris Romāna Ivanova vadībā.

Finālskatē piedalījās 23 kolektīvi 5 grupās. Mūsu orķestris A1 grupā ieguva I pakāpi ar izcilību – 47.67 punktus.

Žūrijas sastāvā – Guntis Kumačevs(Latvija) Jānis Retenais(Latvija)Harry Illak(Igaunija), Sirly Illak-Oluvere(Igaunija), Helena Sinisalo(Somija)

Visas šī gada skates tika veltītas VIII Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru salidojumam, kurš notika starptautiskajā izstāžu centrā “Ķīpsala” 5. maijā.

Noslēguma koncertā “Vienā elpā” tika ietvertas četras novadu programmas, kurās izskanēja Latvijas 100 gadi: tautas mūzika, 20. gadsimta sākuma latviešu mūzika, mūzika pirmās Latvijas brīvvalsts laikā un mūzika no 1940. līdz 1990. gadam. Koncerta sākumā un noslēgumā piedalījās apvienotais orķestris, kurā vienlaicīgi muzicēja ap 1500 dalībnieku.

Paldies visiem par ieguldīto darbu!