Šī gada 31.maijs I.Runčas akordeona spēles audzēkņiem bija īpašs, jo par godu mācību gada noslēgumam un liecību saņemšanai tika rīkots koncerts. Uz to katrs bērns bija uzaicinājis savus vismīļākos klausītājus: mammu, tēti, vecmāmiņu, brālīti vai māsiņu. Un viņi neskopojās ar savu atzinību, kas pēc katra audzēkņa uzstāšanās izskanēja sirsnīgi aplausu veidā. D.Vasarāja, J.Šlapakova, A.Bažanova, N.Petuhovs, V.Kotovs, A.Zeiliša, A.Igaune, A.Rancāns un U.Lomanovska sniedza muzikālu ieskatu par gada laikā gūtajām akordeona spēles iemaņām un prasmēm, bet koncerta noslēgumā saņēma liecības, kas apliecināja šo zināšanu vērtību atzīmju veidā.

Lai visiem audzēkņiem skanīga vasara!