Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas

profesionālās ievirzes izglītības programmu audzēkņu

uzņemšanas eksāmenu 2017. – 2018. mācību gadam rezultāti

(15 punktu vērtējumā: 5-dzirde, 5-atmiņa, 5-ritms)

Kods Punktu skaits Komisijas lēmums
33 13 Uzņemt
36 12 Uzņemt
37 13 Uzņemt
13 13 Uzņemt
35 13 Uzņemt
39 15 Uzņemt
32 15 Uzņemt
3 15 Uzņemt
20 13 Uzņemt
21 14 Uzņemt
40 15 Uzņemt
30 14 Uzņemt
4 12 Uzņemt
12 14 Uzņemt
22 13 Uzņemt
10 15 Uzņemt
24 12 Uzņemt
29 12 Uzņemt
25 12 Uzņemt
16 12 Uzņemt
17 14 Uzņemt
18 14 Uzņemt
31 15 Uzņemt
1 12 Uzņemt