2017./2018. mācību gadam

JĀŅA IVANOVA RĒZEKNES MŪZIKAS VIDUSSKOLA

izsludina audzēkņu papilduzņemšanu mūzikas skolā šādās izglītības programmās:

  • vijoles spēle, čella spēle (7-8 gadus vecus)
  • akordeona spēle (9-12 gadus vecus)
  • pūšaminstrumentu spēle, sitaminstrumentu spēle (7-12 gadus vecus)
  • kora klase
IESTĀJEKSĀMENI 29. augustā (otrdiena) plkst. 10:00 Uz eksāmeniem audzēkņiem jāierodas kopā ar vecākiem. Iesniedzamie dokumenti:
  • iesniegums (uz vietas)
  • dzimšanas apliecības kopija
  • izziņa par veselības stāvokli
Dokumentus pieņem skolas kancelejā no 21. augusta no plkst. 9.00 līdz 16.00 (darba dienās) Uzziņas pa tālr. 26336039