2017./2018. mācību gadam

JĀŅA IVANOVA RĒZEKNES MŪZIKAS VIDUSSKOLA

izsludina audzēkņu papilduzņemšanu mūzikas skolā šādās izglītības programmās:

  • vijoles spēle, čella spēle (7-8 gadus vecus)
  • akordeona spēle (9-12 gadus vecus)
  • pūšaminstrumentu spēle, sitaminstrumentu spēle (7-12 gadus vecus)
  • kora klase

IESTĀJEKSĀMENI

29. augustā (otrdiena) plkst. 10:00

Uz eksāmeniem audzēkņiem jāierodas kopā ar vecākiem.

Iesniedzamie dokumenti:

  • iesniegums (uz vietas)
  • dzimšanas apliecības kopija
  • izziņa par veselības stāvokli

Dokumentus pieņem skolas kancelejā no 21. augusta

no plkst. 9.00 līdz 16.00 (darba dienās)

Uzziņas pa tālr. 26336039