AICINĀM PIEDALĪTIES

Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola piedāvā jauniešiem iespēju – projekta Erasmus+ ietvaros 16 dienas (ieskaitot ceļojuma dienas) piedalīties pieredzes apmaiņā Malagā (Spānija), iepazīstot džeza asociācijas un tradicionālo flamenko mūziku.

Projekta “Modernās un akadēmiskās mūzikas sintēzes izmantošana laikmetīgās mūzikas apmācībā” atlases kritēriji izglītojamo prakses braucienam uz Malagu (Spānija):

  Nr. Kritērijs Punktu skaits
1. Sekmju rādītāji 20
Vidējā atzīme 8-10 balles 20
Vidējā atzīme 6-7 balles 10
Vidējā atzīme 4-5 5
2. Dalība profesionālajos konkursos 10
Vismaz 4 konkursi un vairāk gada laikā 10
No 2-3 konkursi gada laikā 5
Viens konkurss gada laikā 2
3. Dalība muzikālajos priekšnesumos un  pasākumos, koncertos izglītības iestādē 10
Vismaz 4 pasākumi un vairāk gada laikā 10
No 2-3 pasākumi gada laikā 5
Viens pasākums gada laikā 2
4. Dalība muzikālajos priekšnesumos un pasākumos, koncertos ārpus izglītības iestādes 10
Vismaz 4 pasākumi un vairāk gada laikā 10
No 2-3 pasākumi gada laikā 5
Viens pasākums gada laikā 2
5. Angļu valodas zināšanu līmenis, iespējas komunicēt, profesionālo terminu pārzināšana 10
Vidējā atzīme 8-10 balles 10
Vidējā atzīme 6-7 balles 6
Vidējā atzīme 4-5 4
6. Dalība mūzikas pasākumu organizēšanā 10
Vismaz 4 pasākumi un vairāk gada laikā 10
No 2-3 pasākumi gada laikā 5
Viens pasākums gada laikā 2

Maksimālais punktu skaits – 70 punkti.

Tiks izvēlēti 5 audzēkņi, kuriem būs iespēja apmeklēt dažāda līmeņa Spānijas mūzikas izglītības iestādes, mūziķu asociācijas, piedalīties kultūras pasākumos kopā ar Jāņa Ivanova mūzikas vidusskolas sadarbības partneri – Spānijas apmācības aģentūru Tribeka un pavadošo pedagogu. Mobilitātes periods ir 16 dienas, paredzēts pēc 20. novembra.

Audzēkņi, kuri vēlas piedalīties pieredzes mobilitātē uz Malagu, ir aicināti iesniegt motivācijas vēstuli angļu valodā, piesakot sevi braucienam un pamatojot, kādas profesionālās prasmes un pilnveidošanās sagaida no Spānijas brauciena un kā to vēlas izmantot karjeras izaugsmē. JIRMV izveidotā komisija izvēlēsies tos jauniešus, kuriem būs pamatota motivācija un augstāks rādītājs minētajos atlases kritērijos.

Vairāk informācijas un konsultācijas par projekta norisi, pieredzes apmaiņu, sagaidāmajiem rezultātiem varat saņemt pie projektu vadītājas Ināras Groces, tālr. 29299709, e-pasts: inara.groce@inbox.lv.

Motivācijas vēstules apjoms – 1 A4 formāta lapa.

Iesniegumus gaidām līdz 26. septembrim pulksten 12:00 JIRMV sekretariātā, 2. stāvā vai arī nosūtiet elektroniski uz abām e-pasta adresēm: jirmv@jirmv.lv un inara.groce@inbox.lv.

 

 erasmusJaunas zināšanas un prasmes piedāvā Eiropas Savienības Erasmus+ programma. Apmeklējot Eiropas valstis, iespēja ne tikai pilnveidoties profesionāli, bet arī uzlabot svešvalodu zināšanas un baudīt citu valstu kultūras vērtības un tradīcijas. Projektus līdzfinansē Eiropas Savienība. Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+.