“Šogad mūsu audzēkņu pulkam ir pievienojies ražens kurss – 17 jauni un mācīties griboši nākotnes mūziķi. Tomēr par pilntiesīgiem JIRMV audzēkņiem 1. kurss kļūst tikai pēc visu gaidītā Iesvētību vakara. Tāpēc arī šogad septembra beigās mūsu jaunākos sagaidīja iesvētību nedēļa, kurā viņiem bija jāpilda dažādi uzdevumi, ko bija sagatavojuši 4. kurss. 4. oktobrī bija pienācis lielais Iesvētību vakars, kurā 1. kursam bija nedaudz jāpalauza galvas, risinot un minot atbildes uz jautājumiem par skolu un mūziku. Neskatoties uz rudenīgajiem laikapstākļiem, jaunie vidusskolnieki bija gatavi iziet arī jau tradicionālo šķēršļu trasi. Vakara izskaņā skolas foajē 1. kurss svinīgi zvērēja būt par priekšzīmīgiem skolasbiedriem un skolniekiem. Nu arī viņi ir oficiāli pieņemti mūsu lielajā ģimenē!