Lepojamies ar mūsu skolas kora bērniem, kuri 25. oktobra vakarā priecēja Latgales vēstniecības “Gors” klausītājus, uzstājoties ērģeļmūzikas festivāla  “ORGANismi” koncertā VIENS PRĀTS AR OTRU. Iveta Apkalna, Renārs Kaupers un bērni.

Pasaulē guvusi atzinību, viena no pieprasītākajām un aktīvākajām ērģelniecēm Eiropā, ar Latgales siltumu sirdī – mūsu skolas absolvente Iveta Apkalna. Apbrīnojama ir viņas spēja un uzņēmība rast laiku starp daudzajiem koncertceļojumiem, lai radītu svētkus rēzekniešiem. Liels prieks, ka ir iespēja dzirdēt Ivetas ērģeļspēli mūsu un arī Ivetas pirmās skolas 85 gadu jubilejas svinību ietvaros. Īpašs paldies Ivetai par sadarbību ar mazajiem skolas bērniem!

Pateicība par ieguldīto darbu kora diriģentei Andai Lipskai un vokālās dziedāšanas skolotājām Danutai Kārkliniecei, Guntrai Kuzminai-Juknai un Ingrīdai Balodei.

Pateicība Latgales vēstniecības “Gors” vadītājai Diānai Zirniņai un koncertuzveduma radošajai grupai par doto iespēju mūsu skolas bērniem izpausties un smelties unikālu skatuves pieredzi kopā ar lieliem meistariem.

JIRMV struktūrvienības vadītāja izglītības jomā Ilze Rauza