Rēzeknes novada un Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas pūtēju orķestrim 2018.gads iesācies ļoti veiksmīgi – starptautiskā konkursā Prāgā savā kategorijā iegūts zelta diploms.

2018 16.-17. februārī norisinājās jau 20. gadu. Šogad konkursā piedalījās 14 orķestri no Čehijas, Austrijas, Ungārijas, Vācijas, Itālijas un mums bija tas gods pārstāvēt arī Latviju. Orķestrus vērtēja ļoti nopietna žūrijas komisija – Prāgas pils apsardzes orķestra kā arī Čehijas policijas pūtēju orķestra diriģents VÁCLAV BLAHUNEK, Čehijas armijas orķestra galvenais diriģents JAROSLAV ŠÍP, kā arī viesis no Ungārijas – diriģents un pedagogs JÓZSEF CSIKOTA. Komisija atzinīgi novērtēja orķestra muzikalitāti un tehnisko sniegumu. Festivāla ietvaros orķestru vadītājiem bija arī īpašs gods – tikšanās ar Prāgas pilsētas mēru pašā Prāgas sirdī – vecpilsētā rātsnamā.

Pateicamies par atbalstu Rēzeknes novada pašvaldībai un tās priekšsēdētājam Monvīdam Švarcam, kā arī Rēzeknes novada kultūras pārvaldes vadītājai Inārai Pleikšnei. Protams, milzīgs paldies arī visiem orķestra dalībniekiem – audzēkņiem, pedagogiem un arī mūsu skolas absolventiem. Bija patiess prieks un lepnums muzicēt šādā sastāvā!

Lai gan konkurss jau ir pagājis, tomēr atpūsties vēl nevarēs, jo šis gads orķestrim būs īpaši saspringts, tā kā priekšā vēl daudz atbildīgu uzstāšanos. Jau tūlīt, 2.martā dosimies uz Madonu, kur sacentīsimies Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru konkursā. 10.martā būsim Ogrē un piedalīsimies XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku pūtēju orķestru koprepertuāra pārbaudes un svētku dalībnieku atlases skatē. Jūnija sākumā orķestri diriģēs Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas izglītības programmas „Pūšaminstrumentu spēle” IV kursa audzēkņi savā profesionālās kvalifikācijas eksāmenā. Vēl priekšā mūs gaida XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki, kas šogad norisināsies 30.jūnija līdz 8.jūlijam.

Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas direktors,
Rēzeknes novada un Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas
pūtēju orķestra mākslinieciskais vadītājs
Romāns Ivanovs