1.un 2.martā Daugavpils Universitātes koncertzāles pieskandināja dažādu pūšaminstrumentu skaņas. Šajās dienās pulcējās vairāku valstu jaunie mūziķi, lai piedalītos II Starptaustiskajā pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkursā Naujene Wind 2018.

Konkurss norisinājās divās dienās. Dalībnieku skaits vairāk kā divi simti. 1. martā savu spēlētprasmi demonstrēja Latvijas mūzikas skolu audzēkņi, 2. martā – viesi no Lietuvas, Baltkrievijas, Ukrainas, Krievijas un Polijas. Programmā- divi dažāda rakstura skaņdarbi.

Dalībnieku priekšnesumu vērtēja divas starptautiskas žūrijas, kuras veidoja dažādu valstu pārstāvji, (Latvija, Krievija, Lietuva, Baltkrievija, Polija, Ukraina), jo konkurss notika paralēli divās zālēs.

Mūsu JIRMV pārstāvēja četri pedagoga Haralda Baugas audzēkņi. 1.gr., kuru veidoja tikai paši jaunāki dalībnieki, 1.klašu audzēkņi piedalījās Māra Medne (saksofona spēle), iegūstot savā grupā II vietu, 2.gr Marta Paula Sejāne (klarnetes spēle) 1.vieta un Andrejs Daniils Sorokins (saksofons) 2.vieta. Savukārt 3.gr kā vienmēr teicamu sniegumu demonstrēja Katrīna Belinska (saksofons) iegūstot 1.vietu.

Milzīgs paldies koncertmeistarei Svetlanai Sergejevai, kuru arī konkursa žūrija nosauca starp izcilākajām koncertmeistarēm.

Esam priecīgi par šo iespēju piedalīties un gandarīti par paveikto!