Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolā marta sākumā tradicionāli norit Latgales mūzikas skolu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu spēles audzēkņu konkurss. Šogad konkurss notika jau sesto reizi.

6. martā savu muzicēt prasmi rādīja 19 flautas spēles un 25 saksofona spēles audzēkņi. Flautas spēles un Saksofona spēles audzēkņus vērtēja žūrija šādā sastāvā: komisijas priekšsēdētājs – Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas Akadēmijas profesors, Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas vidusskolas skolotājs Artis Sīmanis. Žūrijas komisijas locekļi – Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas Akadēmijas asociētā profesore, orķestra Sinfonietta Rīga mūziķe Ilona Meija un Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolas Izglītības Programmas Pūšaminstrumentu spēle vadītāja, flautas spēles skolotāja Inga Grīnvalde.

8. martā uzstājās Klarnetes spēles, Fagota spēles, Mežraga spēles, Trompetes spēles, Eifonija spēles, Trombona spēles, Tubas spēles un Sitaminstrumentu spēles audzēkņi. Šos audzēkņus vērtēja žūrija sekojošā sastāvā – žūrijas komisijas priekšsēdētājs – Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas docents, PIKC E. Dārziņa Mūzikas vidusskolas IP Pūšaminstrumentu spēle, IP Sitaminstrumentu spēle vadītājs Gatis Evelons. Žūrijas komisijas locekļi: pūtēju orķestra Rīga mūziķis, P. Jurjāns mūzikas skolas klarnetes spēles skolotājs Aldis Kolosovs un pūtēju orķestra Rīga mūziķe, J. Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolas sitaminstrumentu spēles skolotāja Virdžīnija Laube-Vītiņa. Kopumā abās konkursa dienās uzstājās 82 audzēkņi.

Jau otro gadu katrā konkursa dienā tika noteikts GRAND PRIX ieguvējs. 6. martā šis apbalvojums tika piešķirts Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas 7. saksofona spēles klases audzēknei Katrīnai Belinskai, skolotājs Haralds Bauga, koncertmeistare Svetlana Sergejeva. 8. martā šo apbalvojumu saņēma Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas 5. sitaminstrumentu spēles klases audzēknis Toms Kozlovs, skolotājs Aleksandrs Maļkevičs, koncertmeistare Jeļena Paura. Plašajā pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu klāstā kopumā abās konkursa dienās dažādās instrumentu un vecumposmu grupās tika piešķirtas 7 pirmās vietas, 10 otrās vietas, 24 trešās vietas un 9 Atzinības raksti.

Paldies visiem konkursa dalībniekiem, koncertmeistariem un skolotājiem par radošo sniegumu un ieguldīto darbu audzēkņu sagatavošanā. Paldies audzēkņu vecākiem un visu konkursā iesaistīto mūzikas skolu kolektīviem par sniegto atbalstu audzēkņu sagatavošanā konkursam.

Īpašs paldies mūzikas instrumentu veikalam Mūzikas centrs, SIA Austrumlatvijas koncertzāle GORS un Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolai par materiālo atbalstu, kas ļāva nodrošināt konkursa žūrijas darbu, apbalvot GRAND PRIX un godalgoto vietu ieguvējus, un sagādāt visiem konkursa dalībniekiem piemiņas veltes par piedalīšanos konkursā.