Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola ir akreditēta izglītības iestāde, kurai ir dotas tiesības izsniegt valsts atzītu izglītības, kā arī profesionālo kvalifikāciju apliecinošu dokumentu. Šogad pirmo reizi skolā notika profesionālās kompetences novērtēšana pretendentiem, kas ir apguvuši prasmes ārpus formālās izglītības.

Darba tirgū ir ļoti daudz darbinieku, kas ir nodarbināti bez atbilstošas kvalifikācijas, bet ir apguvuši prasmes un zināšanas, lai darbu varētu veikt kvalitatīvi. Profesionālās kompetences novērtēšana ir iespēja, kā šie darbinieki var iegūt profesionālo kvalifikāciju atbilstoši savam darbam. Šī iespēja palielina darbinieka konkurētspēju darba tirgū, veicina motivāciju un paaugstina darbinieka pašvērtējumu. Ļoti nozīmīgs iemesls ir arī darba kvalitātes uzlabošanās.

Mūzikas nozarē ir ļoti liels skolotāju trūkums. Īpaši tas ir jūtams mazajās pilsētās un reģiona skolās. Trūkst speciālistu, jo jaunieši izvēlās studēt Rīgā, un lielākoties tur arī turpina savas darba gaitas. Līdz ar to daudzās skolās trūkst skolotāju, un tām nav iespēju attīstīties un piesaistīt audzēkņus.

Šogad divi jaunieši pretendēja uz profesionālās kompetences novērtēšanu un, nokārtojot profesionālās kvalifikācijas eksāmenu, ieguva profesionālo kvalifikāciju –  mūziķis klarnetists, ansambļa vadītājs un mūziķis sitaminstrumentālists, ansambļa vadītājs. Iegūstot profesionālās kvalifikācijas apliecības, šiem jaunajiem skolotājiem būs iespēja strādāt reģiona skolās un mācīt dažādus instrumentus.

Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola plāno izsludināt pieteikšanos profesionālās kvalifikācijas novērtēšanai arī rudenī.