2018. gada 2. jūnijā Rēzeknes novada un Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas pūtēju orķestris Romāna Ivanova vadībā piedalījās XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku pūtēju orķestru konkursā Rīgā, koncertzālē Lielajā Ģildē.

III grupā, kurā startēja mūsu orķestris, savu muzicētprasmi rādīja 13 orķestri no visas Latvijas. Savā grupā pūtēju orķestris ar 87,1 punktiem ieguva II vietu, un no 13 orķestriem bija ceturtais labākais pēc punktu skaita.

Lai sasniegtu šādus panākumus, tika ieguldīts ļoti nopietns darbs. Orķestrantu rindas papildināja arī bijušie mūzikas skolas un mūzikas vidusskolas audzēkņi, kā arī daži Izglītības Programmas Pūšaminstrumentu spēle skolotāji.

Paldies diriģentam Romānam Ivanovam un visiem mūziķiem par ieguldīto darbu un māksliniecisko atdevi! Paldies audzēkņu vecākiem par rūpēm nodrošinot orķestra mēģinājumu apmeklējumu. Īpašs paldies Rēzeknes novada domei par finansiālo atbalstu, nodrošinot orķestrantus ar koncerta tērpiem, transportu un pusdienām.