Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas

profesionālās ievirzes izglītības programmu

uzņemšanas eksāmenu 2018. – 2019. mācību gadam

uzņemto audzēkņu rezultāti

Kods Punktu skaits
30 12
6 15
4 14
44 15
35 15
29 15
24 15
18 14
22 15
48 15
43 14
33 14
46 14
26 14
7 12
23 13
40 15
36 12
14 14
42 12
15 15
5 13
28 15
20 15
3 15
38 13
49 14
41 15
27 12
21 14