Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolā notiks audzēkņu papilduzņemšana

2018./2019. mācību gadam

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI:

  • Iesniegums
  • Vispārējo izglītību apliecinošs dokuments,
  • Izglītības apliecinošs dokuments par mūzikas skolas beigšanu vai liecība,
  • Medicīniskā izziņa par izglītojamā veselības stāvokli
  • 4 fotogrāfijas (3×4).

Iesniedzot dokumentus jāuzrāda dzimšanas apliecība vai pase.

Dokumentus pieņem kancelejā līdz 23. augustam no plkst. 9:00 – 15:00

Iestājeksāmeni 24. augustā plkst. 11:00

Kontakttālrunis: 64622480, 29115508

e-pasts: jirmv@jirmv.lv

Adrese:  Atbrīvošanas alejā 56, Rēzekne, LV-4601