Mūzikas instrumenta iegāde Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolai
Iesniegšana līdz 2018. gada 15. oktobrim pulksten 11.00

Pasūtītājs Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola
Iepirkuma identifikācijas nr. JIRMV 2018/1
Pasūtītāja rekvizīti reģ.nr.  90000015501
Adrese Atbrīvošanas aleja 56, Rēzekne, LV- 4601
Tālruņa nr. +371 64622480
e-pasta adrese: jirmv@jirmv.lv
Kontaktpersona Gunārs Rupainis tālr. +371 26150666
Darba laiks Zvanīt darba dienās no plkst. 8-00 līdz 16-30

NOLIKUMS