Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas topošie mūziķi valsts simtgadē ir radījuši vēstījumu par Latviju muzikālās ainavās. Daba ir viena no Latvijas vērtībām, tā ir iedvesmojusi un iedvesmo daudzus mūziķus un komponistus. Iespējams, ja mums būtu cita ainava, tad arī mūzikas skanējums būtu atšķirīgs. Latvijas, Latgales ainavai raksturīgais – ezeru, pakalnu, padebešu, raksturīgo baznīcas torņu atspoguļojums Jāņa Ivanova simfonijās, Alfrēda Feila daiļradē vai Guntras Kuzminas-Juknas dziedājumos, mūzika mijiedarbojas ar dabu un aizrauj klausītāju.  

Skolas jaunieši ir izveidojuši muzikālu priekšnesumu, izmantojot komponistu darbus, kuros atspoguļojas ainavas mūsdienīgās apdarēs vai pietuvinātas gadsimtu skanējumam.

  1. gada 16. oktobris 15.00 Viļakas Mūzikas un mākslas skola.

                                                                17.00 Kārsavas Mūzikas un mākslas skola.

  1. gada 30. oktobris 15.00 Ludzas Mūzikas pamatskola.

                                                                16.30 Zilupes Mūzikas un mākslas skola.

  1. gada 14. novembris 17.30 Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola.

Uzvedums radīs iespēju dzirdēt un domāt kontekstā – kā tā vieta, kurā es dzīvoju, ir radījusi izcilus mūziķus un iedvesmojusi viņus darbiem, balstoties uz klāt esošajām vērtībām – ainavu, dabu, redzējumu. Koncertu cikls ir Latvijas valsts simtgades programmas notikums, tapis ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu. Koncerti bezmaksas.

Uzveduma programmā latviešu komponistu skaņdarbi

Kristīne Baltruševica “Pastaiga”, Katrīna Belinska, saksofona spēle, Haralds Bauga, Svetlana Sergejeva

Sandra Mežore, Leontīne Apšeniece “Lūgums”, Diona Liepiņa, Ingrīda Balode, Irina Kigitoviča

Romualds Jermaks Daugavas senleja no cikla “Akvareli” (2.Latgales burtnīca), Edijs Strušels, Romualda Dāvida

Guntra Kuzmina-Jukna, Ontons Kūkojs “Lidūneiši”, Elīna Spridzāne, Guntra Kuzmina-Jukna, Žanete Solovjeva

Jāzeps Lipšāns “Skaņdarbs fagotam”, Katrīna Kozlova, fagota spēle, Anselms Opincāns, Svetlana Sergejeva

Romualds Jermaks Aglona no cikla “Akvareļi” (2.Latgales burtnīca), Inta Ragause, Žanete Solovjeva

Jēkabs Graubiņš “Aiz upītes meitas dzied “no cikla “Graznas dziesmas”, Alise Meļko,  Irīna Kulakova

Guntra Kuzmina-Jukna, Ontons Slišāns ”Muna vosora”, Ieva Leiduma, Danuta Kārkliniece, Romualda Dāvida

Trīs Līgo dziesmas Riharda Dubras apdarē, Marta Poplavska, čella spēle, Maija Kalniņa, Romualda Dāvida

Jānis Lūsēns, Aspazija “Tas vārds”, Diāna Kempiša, Danuta Kārkliniece, Romualda Dāvida

Jānis Ivanovs “Elēģija”, Marta Paula Sejāne, klarnetes spēle, Haralds Bauga, Svetlana Sergejeva

Tautiska polka J. Ozola apdarē, Ņikita Rogovs, eifonija spēle, Aivars Komuls, Jeļena Paura.