12.decembrī Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas pārstāvji ceturto reizi devās uz Cēsu koncertzāli, lai piedalītos Draudzīgā Aicinājuma Fonda konkursa “Skolu reitings” apbalvošanas koncertu. Šajā konkursā pēc centralizēto eksāmenu rezultātiem tiek izvērtētas skolas, kuras realizē vidējo izglītību.

Mūsu skola pēc centralizētā eksāmena matemātikā rezultātiem ir pirmajā vietā starp specializētajām vidusskolām, tas ir, mūzikas un mākslas vidusskolas, tehnikumi un profesionālās vidusskolas, un saņem Mazo Pūci.

Par centralizētā eksāmena latviešu valodā rezultātiem JIRMV ir pirmajā vietā valstī starp visām skolam un saņem Lielo Pūci.

 JIRMV saņem arī diplomu par lielāko progresu nominācijā Izaugsme latviešu valodā specializēto skolu grupā.

Kopvērtējumā starp specializētajām vidējām mācību iestādēm JIRMV ir PIRMAJĀ vietā, saņemot GALVENO BALVU – LIELO PŪCI!

 Sveicam skolotājus, kas ir palīdzējuši sasniegt augstos rezultātus – Valdu Čakšu, Innu Pētersoni, īpaši sveicam matemātikas skolotāju Diānu Gaiduli un latviešu valodas skolotāju Oskaru Krukovski!

 Pateicamies arī audzēkņiem par iespēju saņemt tik augstus apbalvojumus, par viņu centību un zinātkāri – IV kursam: Guntai Greislei, Dinai Jermacānei, Diānai Kempišai, Jurģim Lipskim, Alisei Meļko, Agritai Pontagai, Guntaram Poplavskim, Laimai Blomniecei, III kursam: Rebekai Baroniņai, Dagmārai Laicānei, Elīnai Spridzānei, Arnim Stepiņam, Ivandai Stolipinai, Edijam Strušelam, Andai Šicānei.

Skolas vadība